روش یادداشت برداری از متون

روش یادداشت برداری اهمیت یادداشت بر حافظه  انسان نمیتوان اعتماد کرد. هر دانشی که روی کاغذ نیاید، با مرور زمان از بین میرود (کل علم لیس فی القرطاس ضاع ). آنچه رهاورد مطالعات و تحصیلات انسان است، مجموعهای از دانستنی هاست که برای حفاظت از آنها باید به یادداشت . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با برخی نکات غیر عمده اجمالی از مطالب غیر اصلی

نکات و مباحث غیر اصلی است و گوینده یا نویسنده یا مدرس، به قصد بیان و القای آنها به کار سخن و قلم پرداخته است، یک سری هم مطالبی است که در توضیح، تشریح و تأکید نسبت به آن مطالب اصلی بیان می شود، که به اینها نکات غیر . . . ادامه‌ی مطلب

آموزش مراحل خلاصه نویسی

در نهایت میبیند که خلاصه، چیزی از اصلی مطلب کم نیست. این یا به عدم مهارت در خلاصه نویسی برمیگردد، یا به عدم آگاهی اجمالی از محتوای آنچه تلخیص می شود، یا عدم دقت شخص در تفکیک مطالب مهم از کم اهمیت. از این رو در امر خلاصه نویسی، . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی تمرکز فکر به عنوان عوامل مهم مفیدتر ساختن مطالعه

فرطعست، پیش امدنی نیلسیستا، پیش اور دنی است. «کسانی که کار امروز را به فردا میافکنند، کار فردا را هم به پس فردا خواهند انداخت». تمرکز فکر از عوامل مهم مفیدتر ساختن مطالعه، «تمرکز فکر» در هنگام خواندن عواملی را که باعث عدم تمرکز فکر و حواس پرتی می . . . ادامه‌ی مطلب

اهمیت یادداشت برداری در مطالعه کتب

برای اینکه مطالعه، به آن هدف مطلوب برساند، نکاتی را باید مراعات کرد که به مفیدتر ساختن مطالعه کمک کند و وقتی که صرف کتابخوانی می شود، بازده مطلوب داشته باشد؛ به نحوی که انسان، هم آنچه را می خواند خوب بفهمد، هم بتواند به خاطر بسپارد و هم . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با برخی علائم نگارشی

* در صورتی که مطلب یا گفته  نقل شده طولانی باشد (بیشتر از سه الی چهار سطر) لازم است آنرا از متن جدا کرده و به شکل زیربنویسیم. در این حال به کار بردن نشان بیان گویش لزومی ندارد: فروغ فرخزاد معتقد است: حالا شعر برای من یک مسئله  جدی . . . ادامه‌ی مطلب

توضیحی کامل درموردنشان بیان گویش « »

متوجه وجود سفسطه در آن شدیم. (درست) مثال بالا درست است چون نشان درنگ جزو جمله  اصلی به کار رفته و با حذف دوکمان و مطلب داخل آن باز در همانجا باقی میماند: هنگامی که این نظریه را در فصلهای پیش مورد بحث قراردادیم، متوجه وجود سفسطه در آن . . . ادامه‌ی مطلب

چگونگی جدا کردن کلمات یا عبارات هم طراز

* برای جدا کردن کلمات یا عباراتی که از نظر دستوری هم طرازند و در یک جمله به دنبال یکدیگر قرار میگیرند: افراد زرنگ، فعال، درستکار و خوش قلب همیشه موفق اند. در اینجا باید توجه کنیم که نشان درنگ را لازم نیست قبل از آخرین کلمه  مجموعه  کلماتی که . . . ادامه‌ی مطلب

علامت مناسب برای نشان دادن مکث یا کشش در میان کلمات و عبارتها در نمایشنامه و داستان نویسی

برای نشان دادن جمله ای که ناتمام مانده سه نقطه به کار میرود: – آقا، خواهش می کنم این … *سه نقطه به معنی و قس علیهذا، و غیره، الخ، و جز آن و از این قبیل کلمات نیز به کار میرود: جوانمردی، انسانیت، مهربانی، دوستی … از صفات . . . ادامه‌ی مطلب

چگونگی تنظیم کارتهای فهرست کتاب ها

باید توجه داشت که کارتهای فهرست کتاب ها را که به یکی از دو نحوه  فوق الفبا تنظیم میکنند. معمولاً برای هر کتاب چند کارت (با شماره  واحد) تهیه می شود، که هر یک با یکی از مشخصات کتاب شروع میگردد. مانند: نام نویسنده، نام کتاب، موضوع کتاب (اکثر . . . ادامه‌ی مطلب