بیان مهم ترین جاذبه های طبیعی

از مهم ترین جاذبه های طبیعی می توان به آب وهوا ، چشم انداز های طبیعی ،نواحی سواحلی ، پوشش گیاهی و حیات جانوری ، خصیصه های ویژه زیست محیطی  ،پارک ها و مناطق حفاظت شده اشاره کرد[١]. جاذبه های فرهنگی عبارت است از کلیه تجلی ها وتبلور های . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی زیر ساخت های گردشگری مرتبط با معماری

زیر ساخت های گردشگری مرتبط با معماری : امروزه در بسیاری از نقاط دنیا   طراحی اماکنی مانند هتل ها ، فرودگاه ها ، رستوران ها و…از مهمترین فعالیت های مشترک معماری وگردشگری حساب می شود ومعماران سعی می کنند تا علاوه بر طراحی اصولی وزیبا بر جذابیت های بنا . . . ادامه‌ی مطلب

تانسیل های خاص هر منطقه برای جذب توریست

ضرورت پژوهش در این است که با توجه به افزایش تعداد گردشگران این منطقه و جاذبه های طبیعی بیابان لوت بایستی امکانات مناسب برای گردشگر داخلی و خارجی فراهم شود درنتیجه وجود یک برنامه ریزی دقیق جهت ایجاد گردشگاه های مختلف که در این میان حفظ محیط زیست ، . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی انواع گونه های گردشگری

یکی از اشکال گردشگری که در عصر حاضر به آن توجه خاصی شده است ، اکوتوریسم بیابانی می باشد که در کشورهای مختلف جهان ، در حال توسعه وکسب جایگاهی خاص در میان انواع گونه های گردشگری است . در فرهنگ ایران ، بیابان واژه ای است که به . . . ادامه‌ی مطلب

کنواسیون مبارزه با خشکسالی

کنواسیون مبارزه با خشکسالی حوزه چهارم و مرتبط با ریزگردها درحقوق بین الملل موضوع کنترل و مبارزه با خشکسالی است. یکی از دلایل اصلی گسترش پدیده ریزگردها نیز هم اکنون تشدید اثرات خشکسالی است. در این خصوص به گواهی اسناد بینالمللی، باید از کنوانسیون ۱۹۷۳ اواگادوگو در خصوص تشکیل . . . ادامه‌ی مطلب

شناسایی عوامل مؤثر بیابانزایی و کاهش اثرات خشکسالی

در مقدمه این معاهده مقرر شده است که » با تاکید مجدد بر اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه که در فصل دوم خود بیان می دارد که دولتها برطبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل نسبت به اقدام برای استحصال منابع خود در راستای . . . ادامه‌ی مطلب

مبانی حقوق بشری تعهدات دولت به رفع الودگی غبار

مبانی حقوق بشری تعهدات دولت به رفع الودگی غبار حق بر محیط زیست سالم به رغم کاربرد وسیع حقوق بشر در ادبیات حقوقی جهان، همچنان مفهومی روشن و مورد قبول اتفاق ملتها از آن وجود ندارد و صاحب نظران برداشتهای مختلف و گاهی متضاد از مفهوم و قلمروه آن . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی ساختار های محیطی داخلی و موقعیت جغرافیایی ایران

کشور ایران به دلیل ساختار های محیطی داخلی و موقعیت جغرافیای همواره درمعرض الودگی غبار و طوفان شن از سوی کشورهای همسایه عراق و عربستان ،کویت در غرب , طوفان های مستمر از سمت افغانستان در مناطق شرقی قرار دارد. وجود صحراهای عظیم شمال عربستان،باتپه های ماسه ای وسیع . . . ادامه‌ی مطلب

علم اقتصاد اسلامی

برخی مانند آدام اسمیت علم اقتصاد را علم ثروت دانستهاند و الفرد مارشال نیز اولین اقتصاد دانی بود که موضوع رفاه را در علم اقتصاد مطرح ساخت. او معتقد بود که اقتصاد از یک سو، با مطالعه درباره مال و ثروت و از سوی دیگر، کاوش در مورد انسان . . . ادامه‌ی مطلب

اسراف و تبذیر در روایات

اسراف و تبذیر در روایات در تعریف اسراف امام صادق علیه السلام می فرماید:إِنﱠمَاالْإِسْرَافُ»فِیمَاأَتْلَفَالْمَالَأَضَرﱠوَبِالْبَدَنِ«(مجلسی، ۱۴۰۳، ص(۳۰۳؛ »همانا اسراف در چیزهایی است که مال را از بین میبرد و به بدن صدمه میزند.« نبی اکرم صلی االله علیه و آله در وصیتی به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند:عَلِیﱡ»أَرْبَعاتَذْهَبُهٌضَیَاعاًالْأَکْلُ عَلَیالشﱢبَعِالسﱢرَاجُوَالْقَمَرِفِیالزﱠرْعُوَالسﱠبَخَهِفِیالصﱠنِیعَهُوَعِنْدَغَیْرِأَهْلِهَا« (حرعاملی، ۱۴۰۴ق.، ج۱۶، . . . ادامه‌ی مطلب