معرفی ضریب فنریت برای بهبود ماتریس پس از کمانش

تکنیک های لازم جهت انجام چنین بهبودی را می توان به طور گسترده در دو گروه کلی تقسیم بندی کرد . (١  استفاده از جابجایی ثابت به جای استفاده از نیرو که بیشتر در زمانی که شرایط تکیه گاهی مسئله معلوم باشد از آن استفاده می کنیم . معرفی . . . ادامه‌ی مطلب

سابقه ی پایداری المان های خرپا و تعیین نیروی کمانشی تحقیقات مهندسی سازه

 مقدمه پایداری المان های خرپا و تعیین نیروی کمانشی آن ها سابقه ی بسیاری در تحقیقات مهندسی سازه دارد. از سال های دور تلاش هایی برای کمانش ستون ها انجام شده است . مسایل الاستیکا نخستین بار توسط اولر در سال ١٧٧٠ مورد بررسی قرار گرفت [١] وی همچنین . . . ادامه‌ی مطلب

چگونگی تعیین معیارها ورسم نمودار تحلیل سلسله مراتبی

مواد و روشها ماهیت کار ارزیابی صلاحیت پیمانکاران و انتخاب پیمانکار مناسب از نوع تصمیمگیریهای چند معیاره است. مدل تصمیمگیری چند معیاره از مدلهای انتخابگر بوده و به منظور انتخاب مناسبترین گزینه از بین (m) گزینه موجود بکار میرود. مراحل انجام شناسایی و ارزیابی شاخص های موثر در انتخاب . . . ادامه‌ی مطلب

آشنای با روند انتخاب پیمانکار

[۵] فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را به عنوان یک روش تصمیمگیری بالقوه جهت پیش ارزیابی پیمانکار در مدیریت پروژه ارائه دادند. در این تحقیق پس از آنکه پیش ارزیابی پیمانکاران صورت میپذیرد، تنها شش معیار حفظ میشوند و ارزیابی سلسه مراتبی با روال تحلیل سلسله مراتبی استاندارد انجام میشود. . . . ادامه‌ی مطلب

هزینه ساخت سیستم های جمع آوری فاضلاب

مقدمه با توجه به هزینه بالای ساخت سیستم های جمع آوری فاضلاب، انتخاب بهتر ارکان ساخت و اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب نقش اساسی در اجرای سریعتر و هر چه بیشتر چنین طرح هایی در سراسر کشور خواهد داشت. سیستم جامع فاضلاب شهری شامل شبکه جمع آوری و . . . ادامه‌ی مطلب

تفاوت های شعرلیلی و مجنون نظامی و داستان عربی

وقوع جنگ بین نوفل و قبیله لیلی: این مورد نیز از جمله مواردی است که نظامی به داستان افزوده و در داستان عربی چنین موردی ذکر نشده است : آنچه در اصل عربی داستان در این زمینه آمده این است که نوفل ،مجنون را دید ،با او صحبت کرد . . . ادامه‌ی مطلب

جلوه ها و مناظر محیط فارسی در اشعار نظامی گنجوی

تأکید بر جنبه و رنگ و بوی اخلاقی داستان : مجنون از جمله شعرای عذری است که عشقشان عشق عفیف و پاک است و داستان عربی از چارچوب عفت و اخلاق خارج نشده است . نظامی گنجوی نیز بر این جنبه تاکید بسیار کرده  و در داستانش به فضیلت . . . ادامه‌ی مطلب

تاثی نظامی از ابیات عربی در سرودن لیلی و مجنون

بردن پیر زن مجنون را به خیمه لیلی: در دیوان مجنون (گرد آوری والبی)آمده است که روزی مجنون به طرف کوی لیلی حرکت کرد و چون به نزدیکی آنجا رسید مضطرب و نگران شد و ندانست که با چه حیله و نیرنگی وارد کوی لیلی شود در همین فکر . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی نکات موثر در ایجادحس تعلق به مکان در مجموعه ی بازار

حس تعلق به مکان به لحاظ فرهنگی، منعکس کننده مولفه اصلی حیات اجتماعی – فرهنگی می باشد. درنمونه ی مورد مطالعه در این تحقیق، تحقق تعلق جمعی در بازار سنتی تبریز، ناشی از تجربه متقابل نیروهای فیزیکی، هیجانی و اجتماعی بوده و هست و در قالب دو نوع رابطه . . . ادامه‌ی مطلب

موقعیت بازار تبریز به عنـوان اصلیترین مرکز داد و ستد مردم تبریز

در کالبد بازار ، فضاهای متنوع و گوناگونی حضور دارند. مساجد، تکایا، کاخها، کاروانسراها ، مراکز دینـی، مدارس، کتابخانه ها سقا خانه ها، قلاع و استحکامات دفاعی جزیی از ساختار بازار اصلی شهر می باشند . علاوه بر اینها ، فضاهای دیگری چون قهوه خانه ها ، حمام و . . . ادامه‌ی مطلب