پارامترهای خاک و شمع و المانهای حدواسط

مشخصات هندسه مدل، شمع، پارامترهای خاک و شمع و المانهای حدواسط برای مدل کردن مسئله، از پنج نوع خاک با پارامترهای مقاومتی مانند جدول ۱ استفاده شده است. خاک مدل اول از نوع رسی و خاک مدل دوم از نوع ماسهای بوده و رفتار هر دو نوع خاک با . . . ادامه‌ی مطلب

مدلسازی شمع با استفاده از برنامه Geo-Slope/Sigma-w

مدلسازی شمع با استفاده از برنامه Geo-Slope/Sigma-w نرم افزار Geo-Slope/Sigma-w یک نرم افزار ژئوتکنیکی میباشد که میتواند انواع المانهای سازهای و رفتارهای مختلف خاک را مدل کند. در این برنامه، المان سازهای فقط در تحلیل های دو بعدی تنش–کرنش((Plain Strain میتواند مورد استفاده قرار گیرد. جهت مدل کردن شمع . . . ادامه‌ی مطلب

ساختار دودکش های خورشیدی و استاندارد های آن

به انرژی مکانیکی در نظر گرفته شده است . که عبارتند از ١-بازدهی در تبدیل میزان تابش خورشیدی  به  انرژی  گرمایی . ٢- نسبت  قدرت  جریان  هوا به  قدرت حرارتی ٣- بازدهی تبدیل قدرت جریان هوا به قدرت محوری توربین . در سال ١٩٧۶ مؤسسه بین المللی استاندارد اتمسفر . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل و بررسی تئوری اساسی دودکش خورشیدی

تئوری اساسی دودکش خورشیدی یک دودکش خورشیدی  سه  بخش عمده  دارد: ١- کلکتور  خورشیدی  ٢- دودکش  ٣-توربین . محرک اولیه نیروگاه ، اختلاف دما ( که سبب اختلاف چگالی میشود) میان دمای محیط و دمای داخل دودکش است . دودکش مانند یک موتور گرمایی در نیروگاه دودکش خورشیدی است . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با نقدهای وارد بر رویکرد مدرنیستی

نقدهای وارد بر رویکرد مدرنیستی به نظر میرسد ما اکنون شاهد فرسایش مدرنیسم و حرکت به سوی نوع جدیدی از آشفتگی در عقلانیت و اخلاق هستیم که همه عقاید موجود درباره اینکه چه کسی هستیم و چه میخواهیم را به چالش می کشد و همه پیش فرضهای قبلی ما . . . ادامه‌ی مطلب

اصول حاکم بر اندیشه دورکیم در مورد خانواده

دورکیم از دیدگاه دورکیم خانواده از کلان شروع میشودکه پایه جامعه امروزی است که بعد از طی مراحلی به خانواده امروزی رسیده است. به نظر او پیدایش خانواده به موازات تحول اجتماعی رخ داده یعنی اولین واحد اجتماعی خانواده بود که بعد به قبایل و طوایف تبدیل شد. اصول . . . ادامه‌ی مطلب

رهیافتهای نظری خانواده از دیدگاه چیل

چیل میگوید که رهیافتهای نظری میتوانند ما را در کسب پنج چیز یاری دهند: ۱ -رهیافتهای نظری مفاهیمی در اختیار ما قرار میدهند که میتوانیم از آنها برای تجزیه و تحلیل و مرتبط کـردن مشـاهداتمان با یکدیگر استفاده کنیم. مفهوم »خانواده« به نحوه نگریستن به زندگی خانوادگی »شکل« داده . . . ادامه‌ی مطلب

ضرورت ساخت و پرداخت نظریه های خانواده

مقدمه   ضمن کندوکاو در این مورد که نظریه خانواده چه منظوری را دنبال میکند، باید بگوییم که: نظریه های خانواده هم به اندیشههای ما درباره خانواده شکل میدهد، هم به مشاهدات و تغییر یافتهها و نحوه استفاده از اطلاعـات در برنامهریزیها و سیاستگذاری هایی که به زندگی تأثیر . . . ادامه‌ی مطلب

پارامترهای توابع در علم فازی

تفاوت چندان زیادی ب ین نمودار م یله ای و شمع ی وجود ندارد. تنها تفاوت موجود در بدنه آنهاست که در نمودار شمع ی بصورت یک مستط یل نمایش داده م ی شود[٧]. مدل کردن خطوط شمعدانی در یک نمودار شمعی، طول سایه و ب دنه نقش مهمی . . . ادامه‌ی مطلب

شناخت برخی استراتژی معاملات

فارکس فارکس در واقع خرید یک ارز و فروش ارز دیگر در یک بازاریکپارچه مجازی ۶است که ارزها به صورت جفتی معامله می شوند. با توجه به اینکه همه ملل به سوی جهانی سازی اقتصاد پیش می روند فعالیت این بازار ادامه خواهد یافت و هرگز متوقف نمی شود. . . . ادامه‌ی مطلب