دانلود مقاله بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی با اندازه های متفاوت (مطالعه موردی: تالاب انزلی)

مقاله بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی با اندازه های متفاوت (مطالعه موردی: تالاب انزلی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است. نام: بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی با اندازه . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در فصول تابستان و زمستان در اعماق زیر ۱۰ متر آبهای ایرانی دریای خزر

مقاله ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در فصول تابستان و زمستان در اعماق زیر ۱۰ متر آبهای ایرانی دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است. نام: ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در فصول . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری در قم

مقاله تاثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری در قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۹ منتشر شده است. نام: تاثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری در قم این مقاله دارای . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی و مقایسه غلظت فلز کادمیوم در اندام های مختلف ماهی بنی وحشی (Barbus sharpeyi) (تالاب شادگان) و پرورشی (مجتمع پرورش ماهی آزادگان)

مقاله بررسی و مقایسه غلظت فلز کادمیوم در اندام های مختلف ماهی بنی وحشی (Barbus sharpeyi) (تالاب شادگان) و پرورشی (مجتمع پرورش ماهی آزادگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است. نام: بررسی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی تالاب هامون

مقاله شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی تالاب هامون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است. نام: شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی تالاب هامون این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه عملکرد مدل های خطی و غیرخطی در توضیح سیستم تقاضای تقریبا ایده آل

مقاله مقایسه عملکرد مدل های خطی و غیرخطی در توضیح سیستم تقاضای تقریبا ایده آل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۸۳ تا ۹۹ منتشر شده است. نام: مقایسه عملکرد مدل های خطی و غیرخطی در توضیح سیستم تقاضای . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی برخی شرایط زیستگاهی و تعیین جمعیت جوجه آور پرندگان آبزی جزایر خان، نخیلو، ام الگرم و تهمادون در پارک ملی مند در استان بوشهر در سال ۱۳۸۷

مقاله بررسی برخی شرایط زیستگاهی و تعیین جمعیت جوجه آور پرندگان آبزی جزایر خان، نخیلو، ام الگرم و تهمادون در پارک ملی مند در استان بوشهر در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۵ تا ۱۸ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی اثر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رقم چمران در شرایط آب و هوایی خوزستان

مقاله بررسی اثر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رقم چمران در شرایط آب و هوایی خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۷۷ تا ۸۷ منتشر شده است. نام: بررسی اثر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت های هویت من در مجرمین زن زندانی در زندان عادل آباد شیراز و افراد بهنجار

مقاله مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت های هویت من در مجرمین زن زندانی در زندان عادل آباد شیراز و افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۳ تا ۳۳ منتشر شده است. نام: مقایسه اختلالات شخصیت . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله زن و اعجاز طلاق خلع

مقاله زن و اعجاز طلاق خلع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است. نام: زن و اعجاز طلاق خلع این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی . . . ادامه‌ی مطلب