دانلود مقاله بررسی ساخت های سببی ساختواژی زبان فارسی

مقاله بررسی ساخت های سببی ساختواژی زبان فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است. نام: بررسی ساخت های سببی ساختواژی زبان فارسی این . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی پیشگویی کننده های رفتار پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار: یک مطالعه مبتنی بر الگوی فرانظریه ای

مقاله بررسی پیشگویی کننده های رفتار پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار: یک مطالعه مبتنی بر الگوی فرانظریه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دانش و تندرستی از صفحه ۸۳ تا ۸۸ منتشر شده است. نام: بررسی پیشگویی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی چگونگی بازبینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در زبان فارسی

مقاله بررسی چگونگی بازبینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در زبان فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است. نام: بررسی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت با بیماران مبتلا به سل

مقاله مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت با بیماران مبتلا به سل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دانش و تندرستی از صفحه ۷۱ تا ۷۵ منتشر شده است. نام: مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت با بیماران مبتلا به . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر فعالیت بدنی منظم در منزل بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر

مقاله تاثیر فعالیت بدنی منظم در منزل بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دانش و تندرستی از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است. نام: تاثیر فعالیت بدنی منظم در منزل بر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تحلیل استاتیکی استوانه های از جنس مواد هدفمند ارتوتروپیک با طول کوتاه به روش بدون المان

مقاله تحلیل استاتیکی استوانه های از جنس مواد هدفمند ارتوتروپیک با طول کوتاه به روش بدون المان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۶۳ تا ۷۵ منتشر شده است. نام: تحلیل استاتیکی استوانه های از جنس مواد هدفمند . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله برهمکنش سیال-سازه در تحلیل ارتعاشات آزاد مخازن استوانه ای عمودی با کف انعطاف پذیر از جنس مواد مدرج تابعی

مقاله برهمکنش سیال-سازه در تحلیل ارتعاشات آزاد مخازن استوانه ای عمودی با کف انعطاف پذیر از جنس مواد مدرج تابعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۴۷ تا ۶۱ منتشر شده است. نام: برهمکنش سیال-سازه در تحلیل ارتعاشات . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی پارامترهای موثر در تعیین تنش های پسماند در صفحات فلزی و چندلایه های کامپوزیتی با روش شیارزنی

مقاله بررسی پارامترهای موثر در تعیین تنش های پسماند در صفحات فلزی و چندلایه های کامپوزیتی با روش شیارزنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است. نام: بررسی پارامترهای موثر در تعیین تنش . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی اثر نسبت منظری نانولوله های کربنی روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلیمری

مقاله بررسی اثر نسبت منظری نانولوله های کربنی روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلیمری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است. نام: بررسی اثر نسبت منظری نانولوله های کربنی روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلیمری . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارائه یک مدل کرنش پایه بهبود یافته برای محاسبه عمر خستگی چندمحوری فلزات

مقاله ارائه یک مدل کرنش پایه بهبود یافته برای محاسبه عمر خستگی چندمحوری فلزات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است. نام: ارائه یک مدل کرنش پایه بهبود یافته برای محاسبه عمر خستگی . . . ادامه‌ی مطلب