پرورش ارکان مدنیت و اخلاق شهروندی

پرورش باید آرام آرام ، به تدریج و در بسترزندگی صورت پذیرد. تبیین هستی چه از نقطه نظر علمی و چه از منظر فلسفی ، نشان می دهد که ناموس الهی آفرینش ، نظام مند بودن هستی است . به فرموده امام علی (ع ) ” القدرنظام التوحید “، . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با چند اصول تربیتی از دیدگاه امام علی (ع)

تربیت اخلاقی یادآوری مرگ و قیامت ، ازجمله روشهایی است که مربی می تواند با به کارگیری آن ، نقش مهمی را در پرورش اخلاقی متربی ایفا نماید؛ انسان گاه چنان به دنیا و مظاهر آن دل می بندد و لذت های دنیوی چنان او را مسرورمی نماید که . . . ادامه‌ی مطلب

وضعیت سـاختاری برگهـای خـزه بـر جذب آب باران

نتایج شکل ۱ نتیجه حاصل از مقایسه ویژگی مورد مطالعه را در دو خاک دارای خزه گلسنگ (crust) و بدون خزه –گلسنگ (No-crust) نشان میدهد. همچنانکه ملاحطه میشود بین دو گروه خاک در سطح یک درصد تفاوت معنی دار است. منظور از ۶۴ درصد برای خاک خزه – گلسنگ . . . ادامه‌ی مطلب

فاکتورهای ارزیابی وضعیت خاک

با توجه به اهمیت آب در مناطق خشک و نیمه خشک برای بقای پوشش گیاهی، همچنین وجود گزارش های متناقض در زمینه تاثیر خزهها و گلسنگ ها بر نفوذپذیری خاک و ایجاد رواناب تحقیق حاضر انجام شده است تا عملکرد این دسته ازگیاهان پست را در ارتباط با تاثیر . . . ادامه‌ی مطلب

پارامترهای خاک و شمع و المانهای حدواسط

مشخصات هندسه مدل، شمع، پارامترهای خاک و شمع و المانهای حدواسط برای مدل کردن مسئله، از پنج نوع خاک با پارامترهای مقاومتی مانند جدول ۱ استفاده شده است. خاک مدل اول از نوع رسی و خاک مدل دوم از نوع ماسهای بوده و رفتار هر دو نوع خاک با . . . ادامه‌ی مطلب

مدلسازی شمع با استفاده از برنامه Geo-Slope/Sigma-w

مدلسازی شمع با استفاده از برنامه Geo-Slope/Sigma-w نرم افزار Geo-Slope/Sigma-w یک نرم افزار ژئوتکنیکی میباشد که میتواند انواع المانهای سازهای و رفتارهای مختلف خاک را مدل کند. در این برنامه، المان سازهای فقط در تحلیل های دو بعدی تنش–کرنش((Plain Strain میتواند مورد استفاده قرار گیرد. جهت مدل کردن شمع . . . ادامه‌ی مطلب

ساختار دودکش های خورشیدی و استاندارد های آن

به انرژی مکانیکی در نظر گرفته شده است . که عبارتند از ١-بازدهی در تبدیل میزان تابش خورشیدی  به  انرژی  گرمایی . ٢- نسبت  قدرت  جریان  هوا به  قدرت حرارتی ٣- بازدهی تبدیل قدرت جریان هوا به قدرت محوری توربین . در سال ١٩٧۶ مؤسسه بین المللی استاندارد اتمسفر . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل و بررسی تئوری اساسی دودکش خورشیدی

تئوری اساسی دودکش خورشیدی یک دودکش خورشیدی  سه  بخش عمده  دارد: ١- کلکتور  خورشیدی  ٢- دودکش  ٣-توربین . محرک اولیه نیروگاه ، اختلاف دما ( که سبب اختلاف چگالی میشود) میان دمای محیط و دمای داخل دودکش است . دودکش مانند یک موتور گرمایی در نیروگاه دودکش خورشیدی است . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با نقدهای وارد بر رویکرد مدرنیستی

نقدهای وارد بر رویکرد مدرنیستی به نظر میرسد ما اکنون شاهد فرسایش مدرنیسم و حرکت به سوی نوع جدیدی از آشفتگی در عقلانیت و اخلاق هستیم که همه عقاید موجود درباره اینکه چه کسی هستیم و چه میخواهیم را به چالش می کشد و همه پیش فرضهای قبلی ما . . . ادامه‌ی مطلب

اصول حاکم بر اندیشه دورکیم در مورد خانواده

دورکیم از دیدگاه دورکیم خانواده از کلان شروع میشودکه پایه جامعه امروزی است که بعد از طی مراحلی به خانواده امروزی رسیده است. به نظر او پیدایش خانواده به موازات تحول اجتماعی رخ داده یعنی اولین واحد اجتماعی خانواده بود که بعد به قبایل و طوایف تبدیل شد. اصول . . . ادامه‌ی مطلب