دانلود مقاله بررسی شاخص های موثر بر واردات محصولات مبلمان چوبی به ایران

مقاله بررسی شاخص های موثر بر واردات محصولات مبلمان چوبی به ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۲۰۵ تا ۲۲۳ منتشر شده است. نام: بررسی شاخص های موثر بر واردات محصولات مبلمان چوبی به ایران . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تعیین میزان انتشار فرمالدهید از فراورده های مرکب چوبی

مقاله تعیین میزان انتشار فرمالدهید از فراورده های مرکب چوبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۴ منتشر شده است. نام: تعیین میزان انتشار فرمالدهید از فراورده های مرکب چوبی این مقاله دارای ۱۰ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله آگاهی و عملکرد پرستاران بیمارستان های اراک در مورد انتقال خون در سال ۱۳۸۹

مقاله آگاهی و عملکرد پرستاران بیمارستان های اراک در مورد انتقال خون در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بخش اول پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۵ منتشر شده است. نام: آگاهی و عملکرد پرستاران بیمارستان های اراک در . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدل های GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف

مقاله بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدل های GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مدل سازی اقتصادی از صفحه ۷۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است. نام: بررسی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه ابعاد مختلف کیفیت زندگی نوجوانان سالم با نوجوانان هموفیلی مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء شهر اصفهان سال ۱۳۹۰

مقاله مقایسه ابعاد مختلف کیفیت زندگی نوجوانان سالم با نوجوانان هموفیلی مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء شهر اصفهان سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بخش اول پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۳۳۱ تا ۳۳۶ منتشر شده است. نام: مقایسه ابعاد مختلف . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه

مقاله تاثیر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مدل سازی اقتصادی از صفحه ۵۱ تا ۷۲ منتشر شده است. نام: تاثیر نابرابری درآمد بر واردات کالا و . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنی در افراد چاق، دارای اضافه وزن و وزن بهنجار

مقاله مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنی در افراد چاق، دارای اضافه وزن و وزن بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۷۰ تا ۸۰ منتشر شده است. نام: مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنی در افراد چاق، دارای . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تشخیص میکرومتاستاز کارسینومای سلول کلیوی توسط مارکر CA9 با استفاده از روش Real-Time RT PCR

مقاله تشخیص میکرومتاستاز کارسینومای سلول کلیوی توسط مارکر CA9 با استفاده از روش Real-Time RT PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بخش اول پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۳۲۳ تا ۳۳۰ منتشر شده است. نام: تشخیص میکرومتاستاز کارسینومای سلول کلیوی توسط مارکر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس مولفه های ذهن آگاهی

مقاله تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس مولفه های ذهن آگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۶۰ تا ۶۹ منتشر شده است. نام: تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس مولفه های ذهن آگاهی این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله اثر قیمت گذاری بلوکی افزایشی بر مصرف آب شرب در استان های کشور

مقاله اثر قیمت گذاری بلوکی افزایشی بر مصرف آب شرب در استان های کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مدل سازی اقتصادی از صفحه ۲۹ تا ۴۹ منتشر شده است. نام: اثر قیمت گذاری بلوکی افزایشی بر مصرف آب شرب در . . . ادامه‌ی مطلب