دانلود مقاله سده کبد از دیدگاه ابن سینا و سایر حکمای طب ایرانی

مقاله سده کبد از دیدگاه ابن سینا و سایر حکمای طب ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۴۵۱ تا ۴۶۰ منتشر شده است. نام: سده کبد از دیدگاه ابن سینا و سایر حکمای طب ایرانی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله عنوان فارسی: فرایند بسیج سیاسی جنبش های اسلام گرایانه در ترکیه (عنوان عربی: عملیه التعبئه السیاسیه للحرکات الإسلامیه فی ترکیا)

مقاله عنوان فارسی: فرایند بسیج سیاسی جنبش های اسلام گرایانه در ترکیه (عنوان عربی: عملیه التعبئه السیاسیه للحرکات الإسلامیه فی ترکیا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در آفاق امنیت از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۵ منتشر شده است. نام: عنوان فارسی: فرایند بسیج سیاسی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله نشانه شناسی بیماری های معده در طب سنتی ایران

مقاله نشانه شناسی بیماری های معده در طب سنتی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۸ منتشر شده است. نام: نشانه شناسی بیماری های معده در طب سنتی ایران این مقاله دارای ۱۴ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه خودنظم دهی در بین دانشجویان پزشکی

مقاله ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه خودنظم دهی در بین دانشجویان پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است. نام: ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارسی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارائه الگویی برای اندازه گیری ریسک دارایی های ارزی (مطالعه موردی: بانک ملت)

مقاله ارائه الگویی برای اندازه گیری ریسک دارایی های ارزی (مطالعه موردی: بانک ملت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است. نام: ارائه الگویی برای اندازه گیری ریسک . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله اقدامات تامینی و موقتی در دعاوی حقوق مالکیت صنعتی؛ (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس)

مقاله اقدامات تامینی و موقتی در دعاوی حقوق مالکیت صنعتی؛ (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی) از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است. نام: اقدامات تامینی و . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی تاثیر به کارگیری محفظه شبیه سازی آلاینده های هوابرد به عنوان یک وسیله کمک آموزشی در میزان یادگیری دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۱

مقاله بررسی تاثیر به کارگیری محفظه شبیه سازی آلاینده های هوابرد به عنوان یک وسیله کمک آموزشی در میزان یادگیری دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله دستگاه گوارش از دیدگاه مکتب طب سنتی ایران

مقاله دستگاه گوارش از دیدگاه مکتب طب سنتی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۳۰۳ تا ۳۱۵ منتشر شده است. نام: دستگاه گوارش از دیدگاه مکتب طب سنتی ایران این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی ضریب همبستگی نمرات ترمیمی نظری و عملی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۷۰

مقاله بررسی ضریب همبستگی نمرات ترمیمی نظری و عملی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۷۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است. . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارزیابی رضایتمندی فارغ التحصیلان از کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مقاله ارزیابی رضایتمندی فارغ التحصیلان از کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۳۶ تا ۴۶ منتشر شده است. نام: ارزیابی رضایتمندی فارغ التحصیلان . . . ادامه‌ی مطلب