دانلود مقاله برهمکنش سیال-سازه در تحلیل ارتعاشات آزاد مخازن استوانه ای عمودی با کف انعطاف پذیر از جنس مواد مدرج تابعی

مقاله برهمکنش سیال-سازه در تحلیل ارتعاشات آزاد مخازن استوانه ای عمودی با کف انعطاف پذیر از جنس مواد مدرج تابعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۴۷ تا ۶۱ منتشر شده است. نام: برهمکنش سیال-سازه در تحلیل ارتعاشات . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی پارامترهای موثر در تعیین تنش های پسماند در صفحات فلزی و چندلایه های کامپوزیتی با روش شیارزنی

مقاله بررسی پارامترهای موثر در تعیین تنش های پسماند در صفحات فلزی و چندلایه های کامپوزیتی با روش شیارزنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است. نام: بررسی پارامترهای موثر در تعیین تنش . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی اثر نسبت منظری نانولوله های کربنی روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلیمری

مقاله بررسی اثر نسبت منظری نانولوله های کربنی روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلیمری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است. نام: بررسی اثر نسبت منظری نانولوله های کربنی روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلیمری . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارائه یک مدل کرنش پایه بهبود یافته برای محاسبه عمر خستگی چندمحوری فلزات

مقاله ارائه یک مدل کرنش پایه بهبود یافته برای محاسبه عمر خستگی چندمحوری فلزات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است. نام: ارائه یک مدل کرنش پایه بهبود یافته برای محاسبه عمر خستگی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر حرارت بر کمانش پیچشی نانولوله کربنی دو جداره تحت بستر الاستیک نوع پاسترناک

مقاله تاثیر حرارت بر کمانش پیچشی نانولوله کربنی دو جداره تحت بستر الاستیک نوع پاسترناک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است. نام: تاثیر حرارت بر کمانش پیچشی نانولوله کربنی دو جداره تحت . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر عصاره گیاه شنگ بر خواص حسی، ماندگاری و میزان ویسکوزیته ماست

مقاله تاثیر عصاره گیاه شنگ بر خواص حسی، ماندگاری و میزان ویسکوزیته ماست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در داروهای گیاهی از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است. نام: تاثیر عصاره گیاه شنگ بر خواص حسی، ماندگاری و میزان ویسکوزیته ماست این . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تحلیل رفتار ارتعاشات غیر خطی نانولوله های کربنی چندلایه در محیط حرارتی با استفاده از مدل غیرموضعی تیر تیموشنکو

مقاله تحلیل رفتار ارتعاشات غیر خطی نانولوله های کربنی چندلایه در محیط حرارتی با استفاده از مدل غیرموضعی تیر تیموشنکو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است. نام: تحلیل رفتار ارتعاشات غیر خطی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ریز ازدیادی (کشت درون شیشه) کلیماتیس (.Clematis orientalis L)

مقاله ریز ازدیادی (کشت درون شیشه) کلیماتیس (.Clematis orientalis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در داروهای گیاهی از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است. نام: ریز ازدیادی (کشت درون شیشه) کلیماتیس (.Clematis orientalis L) این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ضرورت شناخت تاریخ سیاسی عصر مشروطیت تفاوت سطح تحلیل رسائل و مطبوعات عتبات عالیات با تاریخ نگاری مدرن عصر پهلوی

مقاله ضرورت شناخت تاریخ سیاسی عصر مشروطیت تفاوت سطح تحلیل رسائل و مطبوعات عتبات عالیات با تاریخ نگاری مدرن عصر پهلوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در جستارهای سیاسی معاصر از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۵ منتشر شده است. نام: ضرورت شناخت . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر روش های مختلف ریکاوری بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب بانوان رزمی کار

مقاله تاثیر روش های مختلف ریکاوری بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب بانوان رزمی کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است. نام: تاثیر روش های مختلف ریکاوری بر . . . ادامه‌ی مطلب