همه‌ی مقالات در دسته‌بندی نشده

دانلود مقاله نقش تعدیل کننده سبک های مدیریت تعارض در رابطه تعارضات میان فردی و رفتارهای انحرافی در زنان پرستار

مقاله نقش تعدیل کننده سبک های مدیریت تعارض در رابطه تعارضات میان فردی و رفتارهای انحرافی در زنان پرستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۲۱ تا ۳۶ منتشر شده است. نام: نقش تعدیل کننده سبک های مدیریت . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله زن و اعجاز طلاق خلع

مقاله زن و اعجاز طلاق خلع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است. نام: زن و اعجاز طلاق خلع این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت های هویت من در مجرمین زن زندانی در زندان عادل آباد شیراز و افراد بهنجار

مقاله مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت های هویت من در مجرمین زن زندانی در زندان عادل آباد شیراز و افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۳ تا ۳۳ منتشر شده است. نام: مقایسه اختلالات شخصیت . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی ترتیب حرکات مهارتی در مهارت های منتخب ورزش کشتی

مقاله اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی ترتیب حرکات مهارتی در مهارت های منتخب ورزش کشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۷ تا ۹۳ منتشر شده است. نام: اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی ترتیب حرکات مهارتی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج مغزی فعال و غیرفعال شهر تهران

مقاله مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج مغزی فعال و غیرفعال شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است. نام: مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس کمال گرایی ورزشی در جامعه ورزشکاران ایران

مقاله تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس کمال گرایی ورزشی در جامعه ورزشکاران ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۵۵ تا ۷۶ منتشر شده است. نام: تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس کمال . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه مکانیسم های دفاعی کارکنان تولید، تعمیرات بخش (احیاء مستقیم) و کارکنان امور اداری شرکت فولاد خوزستان

مقاله مقایسه مکانیسم های دفاعی کارکنان تولید، تعمیرات بخش (احیاء مستقیم) و کارکنان امور اداری شرکت فولاد خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۲۱ تا ۳۳ منتشر شده است. نام: مقایسه . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله شعر مونث نقش شاعران زن در شعر امروز ایران

مقاله شعر مونث نقش شاعران زن در شعر امروز ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است. نام: شعر مونث نقش شاعران زن در شعر امروز ایران این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله نقش ویژگی های شخصیتی و تصور از بدن در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال بی اشتهایی عصبی

مقاله نقش ویژگی های شخصیتی و تصور از بدن در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دارای اختلال بی اشتهایی عصبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۵ تا ۱۹ منتشر شده است. نام: . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی تاثیر موسیقی بر اجرای فاکتورهای آمادگی جسمانی پسران نوجوان

مقاله بررسی تاثیر موسیقی بر اجرای فاکتورهای آمادگی جسمانی پسران نوجوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۳۹ تا ۵۳ منتشر شده است. نام: بررسی تاثیر موسیقی بر اجرای فاکتورهای آمادگی جسمانی پسران نوجوان این مقاله . . . ادامه‌ی مطلب