همه‌ی مقالات در دانلود مقاله فارسی

دانلود مقاله مدل اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از تصمیم گیری سلسله مراتبی در شرایط عدم قطعیت؛ مطالعه موردی: مکان یابی احداث کارخانه

مقاله مدل اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از تصمیم گیری سلسله مراتبی در شرایط عدم قطعیت؛ مطالعه موردی: مکان یابی احداث کارخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۷ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی میزان وزن گیری مادران باردار در دوران بارداری بر اساس استانداردهای توصیه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان

مقاله بررسی میزان وزن گیری مادران باردار در دوران بارداری بر اساس استانداردهای توصیه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۴۹۳ تا ۵۰۳ منتشر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تحلیل نقش عوامل مالی در «اثر شلاقی» در زنجیره تامین دو رده ای

مقاله تحلیل نقش عوامل مالی در «اثر شلاقی» در زنجیره تامین دو رده ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۸ منتشر شده است. نام: تحلیل نقش عوامل مالی در «اثر شلاقی» . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه طراحی آزمایش ها به روش های تاگوچی و سنتی و شاینین با یکدیگر: یک مطالعه موردی

مقاله مقایسه طراحی آزمایش ها به روش های تاگوچی و سنتی و شاینین با یکدیگر: یک مطالعه موردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۲۰۹ تا ۲۲۰ منتشر شده است. نام: مقایسه طراحی آزمایش . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله عوامل موثر بر تفاوت رفتار باروری عشایر اسکان یافته و کوچ رو سمیرم

مقاله عوامل موثر بر تفاوت رفتار باروری عشایر اسکان یافته و کوچ رو سمیرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۴۵۶ تا ۴۶۵ منتشر شده است. نام: عوامل موثر بر تفاوت رفتار باروری عشایر اسکان یافته . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله زمان بندی ماشین های سری انعطاف پذیر با مدل دومعیاره برای بهینه کردن ظرفیت بخش هوایی فرودگاه

مقاله زمان بندی ماشین های سری انعطاف پذیر با مدل دومعیاره برای بهینه کردن ظرفیت بخش هوایی فرودگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۵ منتشر شده است. نام: زمان بندی ماشین . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارتباط کیفیت خواب با کیفیت زندگی در بیماران دیالیزی مراکز دیالیز استان چهارمحال و بختیاری

مقاله ارتباط کیفیت خواب با کیفیت زندگی در بیماران دیالیزی مراکز دیالیز استان چهارمحال و بختیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۵۱۵ تا ۵۲۱ منتشر شده است. نام: ارتباط کیفیت خواب با کیفیت زندگی در . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد عوامل مکمل با استفاده از شبکه های عصبی؛ موردکاوی شرکت های قطعه سازی خودرو

مقاله ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد عوامل مکمل با استفاده از شبکه های عصبی؛ موردکاوی شرکت های قطعه سازی خودرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۷ منتشر شده است. . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله روند تغییرات هزینه و مقدار اقتصادی سفارش در شرایط وجود افزایش معلوم قیمت کالا در مقاطع مشخص زمانی تحت رویکرد فازی

مقاله روند تغییرات هزینه و مقدار اقتصادی سفارش در شرایط وجود افزایش معلوم قیمت کالا در مقاطع مشخص زمانی تحت رویکرد فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است. . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله حافظ و مقوله جبر و اختیار

مقاله حافظ و مقوله جبر و اختیار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در متن شناسی ادب فارسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) از صفحه ۳۹ تا ۶۶ منتشر شده است. نام: حافظ و مقوله جبر و اختیار این مقاله دارای ۲۸ . . . ادامه‌ی مطلب