همه‌ی مقالات در دانلود مقاله فارسی

دانلود مقاله اثر پرتودرمانی به گردن بر کیفیت صدای بیمار

مقاله اثر پرتودرمانی به گردن بر کیفیت صدای بیمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۵۱۹ تا ۵۲۵ منتشر شده است. نام: اثر پرتودرمانی به گردن بر کیفیت صدای بیمار این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی اثر بورات روی به همراه افزودنی های جاذب نور و آنتی اکسیدان بر هوازدگی چندسازه چوب- پلی اتیلن دانسیته بالا

مقاله بررسی اثر بورات روی به همراه افزودنی های جاذب نور و آنتی اکسیدان بر هوازدگی چندسازه چوب- پلی اتیلن دانسیته بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۴۱ تا ۵۸ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی مقایسه ای اثرات پالایش جدا و مخلوط خمیرهای کاغذ شیمیایی- مکانیکی ممرز و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی های کاغذ

مقاله بررسی مقایسه ای اثرات پالایش جدا و مخلوط خمیرهای کاغذ شیمیایی- مکانیکی ممرز و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی های کاغذ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۵۹ تا ۷۶ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی ارتباط سطح سرمی (High Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP با نتیجه آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران دارای تست ورزش مثبت

مقاله بررسی ارتباط سطح سرمی (High Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP با نتیجه آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران دارای تست ورزش مثبت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۴۹۹ تا ۵۰۶ منتشر شده است. نام: بررسی ارتباط سطح . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله همگونی محل تولید خیشومی تیغه ای در زبان فارسی: فرایندی مقوله ای یا مدرج؟

مقاله همگونی محل تولید خیشومی تیغه ای در زبان فارسی: فرایندی مقوله ای یا مدرج؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۵۷ تا ۷۵ منتشر شده است. نام: همگونی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله همنوایی در ترکی آذربایجانی

مقاله همنوایی در ترکی آذربایجانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است. نام: همنوایی در ترکی آذربایجانی این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تحلیل وضعیت موجود ایمنی مجموعه های ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه پنج در مقایسه با وضعیت مطلوب

مقاله تحلیل وضعیت موجود ایمنی مجموعه های ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه پنج در مقایسه با وضعیت مطلوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است. نام: تحلیل وضعیت موجود . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی ساخت های سببی ساختواژی زبان فارسی

مقاله بررسی ساخت های سببی ساختواژی زبان فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است. نام: بررسی ساخت های سببی ساختواژی زبان فارسی این . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر فعالیت مقاومتی حاد بر فشارخون و ادراک درد بیماران دیابتی نوع ۲ دارای اضافه وزن

مقاله تاثیر فعالیت مقاومتی حاد بر فشارخون و ادراک درد بیماران دیابتی نوع ۲ دارای اضافه وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دانش و تندرستی از صفحه ۵۷ تا ۶۱ منتشر شده است. نام: تاثیر فعالیت مقاومتی حاد بر فشارخون و . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر هشت هفته تمرینات ریتمیک محلی بر تعادل پویای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی در مقطع ابتدائی

مقاله تاثیر هشت هفته تمرینات ریتمیک محلی بر تعادل پویای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی در مقطع ابتدائی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵ تا ۱۲ منتشر شده است. نام: تاثیر هشت هفته . . . ادامه‌ی مطلب