همه‌ی مقالات در دانلود مقاله فارسی

بررسی آخرین قسمت گزارش نتایج تحقیق و ارزیابی

آخرین قسمت گزارش نتایج تحقیق ارزیابی می شود و مقایسه ای بین آنها و وظیفه ای که بر عهده تحقیق گذاشته شده است بعمل می آید و نیز فایدههای بعدی تحقیق به اختصار شرح داده می شود. در گزارش های علمی و فنی معمولا منابع مورد استفاده ذکر میگردد. . . . ادامه‌ی مطلب

هنر نوشتن و مهارت های مقاله نویسی

هنر نوشتن و مهارت های مقاله نویسی مقدمهٔ چاپ پنج کتاب حاضر در سالهای ۵۳ – ۱۳۵۲ در پاسخ به نیازی که جمعی از همکاران عضو هیات علمی دانشگاه برای آشنایی بیشتر با روشهای پژوهشی و نوشتن مقالات علمی ابرازداشتند، تهیه و به تدریج در نشریه ی علمی دانشجو . . . ادامه‌ی مطلب

سرعت ارائه ی مطالب در سمینار

* اجازه ندهید وسایل بصری موجب حواس پرتی مخاطبین گردد. تا زمان شروع سمینار و آمادگی برای استفاده از وسایل کمکی، آنها را نشان ندهید. وقتی کار سمینار تمام شد، آن را خاموش کنید و مجدداً به عنوان و یا اسلاید پایانی برگردید. *- دانشجو باید اسلایدهای پشتوانه همراه داشته . . . ادامه‌ی مطلب

اورهد و کاربرد آن در سمینار ها

* اورهد را روی یک میز قرار دهید که بزرگی ارتفاع آن به اندازه ای باشد که اورهد صفحه نمایش را بلوکه نکند. میز کوچکی را در نزدیکی اورهد قرار دهید تا صفحه های اورهد خود را روی آن قرار دهید * صفحه نمایش را به صورت اریب در پشت سر . . . ادامه‌ی مطلب

سه نکته کلیدی که در طول صحبت دانشجو باید به آن توجه کند

در طی سمینار شنوندگان این فرصت را دارند که صحبت دانشجو را بشنوند، اما اگر دچار سردرگمی شوند نمی توانند مطلب را دوباره بخوانند. در بسیاری از موارد، آنها سمینارهای متعددیرا ظرف یک روز ارائه می کنند یا می شنوند، چون در اکثر موارد شنوندگان نمیتوانند در حینصحبت سؤال . . . ادامه‌ی مطلب

مسؤولیت های دانشجو در زمان ارائه ی سمینار

داستان بالا یک وضعیت خیالی نیست، این وضعیت برای یکی از محققین دقیقاً اتفاق افتاده است، همین وضعیت می تواند برای هر دانشجوی دیگری نیز اتفاق افتد،. در چنین شرایطی دانشجو به ناچار باید شنوندگان را مدیریت کند، در چنین وضعیتی مسؤولیت دانشجو این است که: ۱) شنوندگان را . . . ادامه‌ی مطلب

چگونگی شروع یک سمینار

شروع یک سمینار  : سمینار با مقدمه ا ی کوتاه شروع قسمت مقدمه دانشجو باید به گونهای مطالب خود را بیان کند که مخاطبین قادر باشند تنها از طریق گوش دادن، به فهم مطالب و موضوع آنها بفهماند که حضور آنها در برنامه سمینار از طرف وی قدردانی می . . . ادامه‌ی مطلب

تفاوت سمینار طولانی و سمینار کوتاه

در هر صورت دانشجو باید هدف اساسی را مشخص و حداکثر دو هدف جانبی دیگر را مشخص کند. دانشجو باید همه تلاش خود را به تمرکز روی هدف در طول سمینار مصروف دارد. با این حال دانشجو باید وقت کافی (حدود ۳۰ درصد کل وقت) را جهت بیان جنبههای . . . ادامه‌ی مطلب

نحوه اداره سمینار

نحوه دعوت دانشجو به سؤال پرسیدن در برخی از جملات شده است – زیړ مرور شده است: . خوب حالا میخواهم به هر سؤالی که دارید پاسخ گویم می توانم به سؤالات شما پاسخ دهم؟ آیا سوالی هست؟ آیا هیچ سؤالی دارید؟ آیا با توجه به اتمام وقت هیچ . . . ادامه‌ی مطلب

انواع استفاده از نتیجه گیری ها در سمینار

. در سمینار از نتیجه گیری به صورت های زیر استفاده کنید: .زبان استفاده برای بیان مطالب این بخش در زیر آورده شده است عمل زبان مورد استفاده – ۱- برای نتیجه گیری : بنابر نتیجه گیری حالا جمع بندی میکنیم – خوب، اجازه دهید چیزی را که می . . . ادامه‌ی مطلب