همه‌ی مقالات در دانلود مقاله فارسی

دانلود مقاله سنتز و بررسی زیست سازگاری نانو ذرات کلسیم فسفاتی دارای منیزیم

مقاله سنتز و بررسی زیست سازگاری نانو ذرات کلسیم فسفاتی دارای منیزیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۱ منتشر شده است. نام: سنتز و بررسی زیست سازگاری نانو ذرات کلسیم فسفاتی دارای . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی اثر پارامترهای مختلف در فرآیند هیدروترمال در سنتز نانوساختارهای TiO2

مقاله بررسی اثر پارامترهای مختلف در فرآیند هیدروترمال در سنتز نانوساختارهای TiO2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۲ منتشر شده است. نام: بررسی اثر پارامترهای مختلف در فرآیند هیدروترمال در سنتز نانوساختارهای . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ساخت و بررسی رفتار سایشی کامپوزیت های زمینه NiTi تقویت شده با نانوذرات Al2O3 تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و پرس گرم ایزواستاتیک

مقاله ساخت و بررسی رفتار سایشی کامپوزیت های زمینه NiTi تقویت شده با نانوذرات Al2O3 تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و پرس گرم ایزواستاتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۰ منتشر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله سنتز و شناسایی اکسید کبالت و اکسید نیکل در ابعاد نانو به روش سل-ژل با استفاده از دی کربوکسیلیک اسیدهای آلی در pH خنثی

مقاله سنتز و شناسایی اکسید کبالت و اکسید نیکل در ابعاد نانو به روش سل-ژل با استفاده از دی کربوکسیلیک اسیدهای آلی در pH خنثی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۴ منتشر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر افزودن کلرید منیزیم بر تشکیل نانو ذرات اسپینل آلومینات منیزیم در دمای ۴۰۰oC

مقاله تاثیر افزودن کلرید منیزیم بر تشکیل نانو ذرات اسپینل آلومینات منیزیم در دمای ۴۰۰oC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۹۲ تا ۹۹ منتشر شده است. نام: تاثیر افزودن کلرید منیزیم بر تشکیل نانو . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی عددی اثر نانوسیال آلومینیوم-آب بر عملکرد کلکتور خورشیدی سهموی

مقاله بررسی عددی اثر نانوسیال آلومینیوم-آب بر عملکرد کلکتور خورشیدی سهموی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۷ منتشر شده است. نام: بررسی عددی اثر نانوسیال آلومینیوم-آب بر عملکرد کلکتور خورشیدی سهموی این . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله پیوند اسطوره و عرفان، برداشت های عرفانی سهروردی از شاهنامه فردوسی

مقاله پیوند اسطوره و عرفان، برداشت های عرفانی سهروردی از شاهنامه فردوسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۲۳۳ تا ۲۵۹ منتشر شده است. نام: پیوند اسطوره و عرفان، برداشت های عرفانی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله نانوساختارسازی آند Ni/GDC برای پیل سوختی اکسید جامد دما پایین (LT-SOFC) بوسیله آغشته سازی پالادیم

مقاله نانوساختارسازی آند Ni/GDC برای پیل سوختی اکسید جامد دما پایین (LT-SOFC) بوسیله آغشته سازی پالادیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۸۰ تا ۹۱ منتشر شده است. نام: نانوساختارسازی آند Ni/GDC برای پیل سوختی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله حلاج در آثار مولانا

مقاله حلاج در آثار مولانا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۲۱۹ تا ۲۳۱ منتشر شده است. نام: حلاج در آثار مولانا این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی بر اساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی

مقاله ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی بر اساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است. نام: ارائه مدلی برای . . . ادامه‌ی مطلب