همه‌ی مقالات در دانلود مقاله فارسی

دانلود مقاله تنیدگی شغلی و فرسودگی کارکنان امور اداری

مقاله تنیدگی شغلی و فرسودگی کارکنان امور اداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۸۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است. نام: تنیدگی شغلی و فرسودگی کارکنان امور اداری این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تحلیل مفهوم حدس و کارآیی آن از دیدگاه ابن سینا

مقاله تحلیل مفهوم حدس و کارآیی آن از دیدگاه ابن سینا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در حکمت سینوی (مشکوه النور) از صفحه ۵ تا ۲۴ منتشر شده است. نام: تحلیل مفهوم حدس و کارآیی آن از دیدگاه ابن سینا این . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله عنوان فارسی: شواهد روان شناختی و عصب شناختی بر تجلی نقصان ادراک خود و دیگران در غیبت (عنوان عربی: الشواهد النفسیه والعصبیه لتجلی نقص الادراک عند الشخص والآخرین فی الغیبه)

مقاله عنوان فارسی: شواهد روان شناختی و عصب شناختی بر تجلی نقصان ادراک خود و دیگران در غیبت (عنوان عربی: الشواهد النفسیه والعصبیه لتجلی نقص الادراک عند الشخص والآخرین فی الغیبه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۱۷۷ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله میزان تطابق مهارت های فارغ التحصیلان کارشناسی حسابداری با معیارهای حرفه حسابرسی

مقاله میزان تطابق مهارت های فارغ التحصیلان کارشناسی حسابداری با معیارهای حرفه حسابرسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۳ تا ۳۶ منتشر شده است. نام: میزان تطابق مهارت های فارغ التحصیلان کارشناسی حسابداری با معیارهای حرفه . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله برون سپاری فعالیت های خدماتی شرکت ها

مقاله برون سپاری فعالیت های خدماتی شرکت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۳۷ تا ۶۰ منتشر شده است. نام: برون سپاری فعالیت های خدماتی شرکت ها این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله عنوان فارسی: اخلاق ورزش و مساله دوپینگ با تاکید بر آموزه های اسلامی (عنوان عربی: الأخلاق الریاضیه و قضیه المنشطات، فی ضوء التعالیم الإسلامیه)

مقاله عنوان فارسی: اخلاق ورزش و مساله دوپینگ با تاکید بر آموزه های اسلامی (عنوان عربی: الأخلاق الریاضیه و قضیه المنشطات، فی ضوء التعالیم الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۲۵ تا ۴۸ منتشر شده است. نام: . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی و تعادل مردان مبتلا به تصلب چندگانه (MS)

مقاله تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی و تعادل مردان مبتلا به تصلب چندگانه (MS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است. نام: تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر قدرت . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بازیابی گونه Acorus calamus از تیره Acoraceae در ایران

مقاله بازیابی گونه Acorus calamus از تیره Acoraceae در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است. نام: بازیابی گونه Acorus calamus از تیره Acoraceae در ایران . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله عنوان فارسی: نقش ابزاری موسیقی در اتصاف نفس به فضائل اخلاقی (عنوان عربی: الدور الأداتی للموسیقی فی اتصاف النفس بالفضائل الأخلاقیه)

مقاله عنوان فارسی: نقش ابزاری موسیقی در اتصاف نفس به فضائل اخلاقی (عنوان عربی: الدور الأداتی للموسیقی فی اتصاف النفس بالفضائل الأخلاقیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۷ تا ۲۴ منتشر شده است. نام: عنوان فارسی: نقش . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله معرفی فلور، شکل زیستی، عناصر رویشی و زیستگاه گیاهان اطراف سد سپیدرود

مقاله معرفی فلور، شکل زیستی، عناصر رویشی و زیستگاه گیاهان اطراف سد سپیدرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است. نام: معرفی فلور، شکل زیستی، عناصر رویشی . . . ادامه‌ی مطلب