همه‌ی مقالات در دانلود مقاله جدید

دانلود مقاله تاثیر التزام عملی به اعتقادات اسلامی از طریق سبک زندگی سالم بر گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر

مقاله تاثیر التزام عملی به اعتقادات اسلامی از طریق سبک زندگی سالم بر گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۴۶ تا ۵۹ منتشر شده است. نام: تاثیر التزام عملی به اعتقادات اسلامی از . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله سرعت مجاز سیاست بهینه پولی در اقتصاد ایران

مقاله سرعت مجاز سیاست بهینه پولی در اقتصاد ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مدل سازی اقتصادی از صفحه ۱ تا ۲۷ منتشر شده است. نام: سرعت مجاز سیاست بهینه پولی در اقتصاد ایران این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارزشگذاری برند بانک ها مبتنی بر مدل های ارزشگذاری برند با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Topsis (مطالعه موردی: بانک ملت، پاسارگاد و پارسیان)

مقاله ارزشگذاری برند بانک ها مبتنی بر مدل های ارزشگذاری برند با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Topsis (مطالعه موردی: بانک ملت، پاسارگاد و پارسیان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام در بورس تهران

مقاله مقایسه عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام در بورس تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است. نام: . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله توزیع هذلولوی تعمیم یافته و کاربرد آن در ریاضیات مالی

مقاله توزیع هذلولوی تعمیم یافته و کاربرد آن در ریاضیات مالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است. نام: توزیع هذلولوی تعمیم یافته و کاربرد آن در ریاضیات . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در بازار سهام با استفاده از روش تاپسیس فازی

مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در بازار سهام با استفاده از روش تاپسیس فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۸ منتشر شده است. نام: . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه عملکرد مدلهای رگرسیونی ARIMA و شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک (GMDH) در پیش بینی قیمت نفت خام ایران

مقاله مقایسه عملکرد مدلهای رگرسیونی ARIMA و شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک (GMDH) در پیش بینی قیمت نفت خام ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۴۳ تا ۶۲ منتشر شده است. نام: . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه های عصبی

مقاله کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه های عصبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۶۳ تا ۷۹ منتشر شده است. نام: کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه های عصبی این . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه مدل های شبکه عصبی با مدل سری زمانی باکس-جنکینز در پیش بینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

مقاله مقایسه مدل های شبکه عصبی با مدل سری زمانی باکس-جنکینز در پیش بینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مدلسازی رابطه میان سودآوری و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پانل گشتاوری تعمیم یافته

مقاله مدلسازی رابطه میان سودآوری و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پانل گشتاوری تعمیم یافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۷ تا ۴۲ منتشر شده است. نام: مدلسازی . . . ادامه‌ی مطلب