همه‌ی مقالات در دانلود مقاله جدید

چگونگی سازماندهی طرح ریزی مشترک

پیشنهادی را به کار می گیرند که نسبت به حوادث در حال تغییر، انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر می باشند. در اصل ، این طرزکارها همان طرح ریزی عمدی موازی هستند. در کنار این فرایندها، بایستی طرح هایی نیز برای پشتیبانی وجود داشته باشد. این طرح های پشتیبانی به صورت . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با تعریف تعامل پذیری

۴۶٣٠.۵٠٠٠ DoD، “توانایی ارائه و قبول داده ها، اطلاعات ، مواد و خدمات … شامل معاوضه فنی اطلاعات و تاثیر عملیاتی پشت سرهم معاوضه ها به صورتیکه برای انجام ماموریت موردنیاز می باشد” را به عنوان تعریف تعامل پذیری درنظر می گیرد[۵]. تعامل پذیری شامل ۲-بعد سازمانی و زمانی . . . ادامه‌ی مطلب

تعامل پذیری چالشی در هدایت عملیات های مشترک

در این مقاله ، در بخش دوم تعامل پذیری و مفاهیم آن توضیح داده خواهد شد. سپس اصول C4 عملیات های مشترک , سیستم های پشتیبانی فرماندهی و کنترل و طرح ریزی سیستم های C4 بیان خواهند شد. در ادامه , طرح ریزی , استانداردسازی سیستم های C4 و . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در نوسازی بافت فرسوده

۸۵درصد بافت مسکونی منطقه ۹ فرسوده است. به گونه ای که حتی برخی از بناهای این منطقه به ویژه در محله های پرجمعیـت آن بیش از نیم قرن قدمت دارند. شایان ذکر است با توجه به قرار گرفتن بخشی از این منطقه بر روی گسل ری، این منطقه یکی . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی وضعیت بافت فرسوده منطقه ۹ تهران

محدوده مورد مطالعه منطقه ۹ تهران از شمال به خیابان آزادی و بزرگراه مخصوص کرج، از جنوب به خیابان آذری، میدان شیر و بزرگراه فتح، از شرق به خیابان شهیدان (امتداد بزرگراه یادگار امام)، خیابان های امام زاده عبداالله و شبیری و از غرب به مسیل کـن منتهـی مـی . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی مطالعات نوسازی و ساماندهی بافت فرسوده

در رابطه با نوسازی و ساماندهی بافت فرسوده مطالعات گسترده ای در سطوح بین المللی و ملی به صورت کتاب، مقاله، پایان نامه، پوستر و طرح پژوهشی انجام شده است. اما مطالعه ای در رابطه با نقش نوسازی در ساماندهی کالبدی – فضایی بافت فرسوده و تاثیر آن بر . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی بامفهوم کیفیت زندگی

مفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزه های بهداشتی و بیماریهای روانی محدود میشد، اما در طـی دو دهـه گذشـته، ایـن مفهـوم از زمینهای بهداشتی، زیست محیطی و روانشناختی صرف به مفهومی چند بُعدی ارتقاء یافته و مورد توجه تعداد زیادی از حوزههای مطالعاتی قرار گرفته است. امروزه کیفیت زندگی . . . ادامه‌ی مطلب

عناصر هوش معنوی از نظر غباری بناب

هوش معنوی میانجی تأثیرات معنویت و ترکیبی از معنویت و هوش است. آمرام معتقد است هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن ماموریت در زندگی، حس تقدس در زندگی، درک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا می شود . (آمرام، ۱۵ : ۲۰۰۵ به نقل . . . ادامه‌ی مطلب

رهیافتهایی در مورد تبیین خشونت و پرخاشگری در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

بنابراین این دیدگاه مبتنی بر یادیگری است. یعنی رفتارهای انسان تابع یادگیری و شرائط و موقعیتهای بیرونی است.(باندورا، ۱۹۸۳، بارون، ۱۹۷۷، برکووتیس۲، ( ۱۹۶۲ در حوزه علوم انسانی و اجتماعی سه رهیافت عام در مورد تبیین خشونت و پرخاشگری وجود دارد. این سه رهیافت را میتوان رهیافتهای زیست شناختی، . . . ادامه‌ی مطلب

گروه های ذینفع در استفاده از رسانه های اجتماعی

گروههای ذینفع در استفاده از رسانههای اجتماعی رسانه های اجتماعی در هنگام زلزله و سونامی ژاپن، به صورت گستردهای برای تسهیل ارتباط دوطرفه و هماهنگی برای تلاشهای امدادی بود. رسانه های اجتماعی متفاوت در زلزله و سونامی شرق ژاپن توسط چهار گروه استفاده شد: ارائه دهندگان محتوا و متقاضیان . . . ادامه‌ی مطلب