همه‌ی مقالات در دانلود مقاله جدید

هزینه ساخت سیستم های جمع آوری فاضلاب

مقدمه با توجه به هزینه بالای ساخت سیستم های جمع آوری فاضلاب، انتخاب بهتر ارکان ساخت و اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب نقش اساسی در اجرای سریعتر و هر چه بیشتر چنین طرح هایی در سراسر کشور خواهد داشت. سیستم جامع فاضلاب شهری شامل شبکه جمع آوری و . . . ادامه‌ی مطلب

تفاوت های شعرلیلی و مجنون نظامی و داستان عربی

وقوع جنگ بین نوفل و قبیله لیلی: این مورد نیز از جمله مواردی است که نظامی به داستان افزوده و در داستان عربی چنین موردی ذکر نشده است : آنچه در اصل عربی داستان در این زمینه آمده این است که نوفل ،مجنون را دید ،با او صحبت کرد . . . ادامه‌ی مطلب

جلوه ها و مناظر محیط فارسی در اشعار نظامی گنجوی

تأکید بر جنبه و رنگ و بوی اخلاقی داستان : مجنون از جمله شعرای عذری است که عشقشان عشق عفیف و پاک است و داستان عربی از چارچوب عفت و اخلاق خارج نشده است . نظامی گنجوی نیز بر این جنبه تاکید بسیار کرده  و در داستانش به فضیلت . . . ادامه‌ی مطلب

تاثی نظامی از ابیات عربی در سرودن لیلی و مجنون

بردن پیر زن مجنون را به خیمه لیلی: در دیوان مجنون (گرد آوری والبی)آمده است که روزی مجنون به طرف کوی لیلی حرکت کرد و چون به نزدیکی آنجا رسید مضطرب و نگران شد و ندانست که با چه حیله و نیرنگی وارد کوی لیلی شود در همین فکر . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی نکات موثر در ایجادحس تعلق به مکان در مجموعه ی بازار

حس تعلق به مکان به لحاظ فرهنگی، منعکس کننده مولفه اصلی حیات اجتماعی – فرهنگی می باشد. درنمونه ی مورد مطالعه در این تحقیق، تحقق تعلق جمعی در بازار سنتی تبریز، ناشی از تجربه متقابل نیروهای فیزیکی، هیجانی و اجتماعی بوده و هست و در قالب دو نوع رابطه . . . ادامه‌ی مطلب

موقعیت بازار تبریز به عنـوان اصلیترین مرکز داد و ستد مردم تبریز

در کالبد بازار ، فضاهای متنوع و گوناگونی حضور دارند. مساجد، تکایا، کاخها، کاروانسراها ، مراکز دینـی، مدارس، کتابخانه ها سقا خانه ها، قلاع و استحکامات دفاعی جزیی از ساختار بازار اصلی شهر می باشند . علاوه بر اینها ، فضاهای دیگری چون قهوه خانه ها ، حمام و . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی نمودهای های تجلی تعلق اخلاقی- اعتقادی در بازار تبریز

الگوهای بازار -۱ راسته -۲ سرا -۳ تیمچه -۴دالان -۵ سبزهمیدان -۶ مجموعه ها: الگوهایی که در بالا ذکر شد در ترکیب با هم، مجموعهها را به وجود مینوعآورند. رایجترین مجموعه ها ترکیب یک تیمچه، یک سرا و یک راسته است. مجموعه حاج شفیع در شمال بازار تبریز، که . . . ادامه‌ی مطلب

تعریف بازار و آشنایی با گونه شناسی بازار

بازار  تعریف بازار واژه ی بازار، به معنی محل خرید و فروش و عرضه ی کالاست. این واژه، بسیار کهن بوده و در برخی از زبانهای کهن ایرانی وجومیرسلیم،دداشته است. (( ۳۴۰ :۱۳۷۵ در فارسی میانهوازاربهآن »« و درفارسی پهلوی، »واچار « و در پارسی هخامنشی به آن »آباکاری، . . . ادامه‌ی مطلب

تعریف و مفهوم تعلق اجتماعی به مکان

در مقدمه نخست به روش تحقیق، تعریف تعلق اجتماعی به مکان، و مفهوم بازار پرداخته می شود. روش تحقیق در این پژوهش دارای رویکردی تحلیلی، اسنادی، مشاهدات میدانی و مصاحبه است که با بهره گیری از منابع موجود به بحث و بررسی پیرامون موضوع مورد مطالعه می پردازد. پس . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی یک سیستم چند جزئی در فشارهای بالا

 تمامی تعادلات فازی یک سیستم چند جزئی در فشارهای بالا قابل تعمیم و سازگار با CPA نمی باشد. *- همان طور که ذکر کردیم در فشارهای بالا CPA برای SLE در سیستم الکل – آلکان کاربرد دارد. برای ۱-آلکانول – الکان در فشار بالا برای SLE با پارامتر برهمکنش . . . ادامه‌ی مطلب