همه‌ی مقالات در دانلود مقالات علمی

دانلود مقاله بررسی اثر کاهش تعداد جلسات و افزایش شدت تمرین بر ترکیب بدن، توان هوازی و بی هوازی دانشجویان دختر غیرورزشکار

مقاله بررسی اثر کاهش تعداد جلسات و افزایش شدت تمرین بر ترکیب بدن، توان هوازی و بی هوازی دانشجویان دختر غیرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۱ تا ۳۹ منتشر شده است. نام: بررسی اثر کاهش . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت دختران تمرین کرده

مقاله تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت دختران تمرین کرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است. نام: تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و هوازی بر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر چهار هفته بی تمرینی پس از دوازده هفته تمرینات تداومی و تناوبی هوازی بر پروتئین واکنش دهنده با حساسیت C زیاد در موش های صحرایی

مقاله تاثیر چهار هفته بی تمرینی پس از دوازده هفته تمرینات تداومی و تناوبی هوازی بر پروتئین واکنش دهنده با حساسیت C زیاد در موش های صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۲۰ منتشر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر یک دوره تمرینات نوتوانی قلبی بر آستانه بی هوازی و شاخص های همودینامیکی در بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر

مقاله تاثیر یک دوره تمرینات نوتوانی قلبی بر آستانه بی هوازی و شاخص های همودینامیکی در بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است. نام: تاثیر یک . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر تمرینات منظم بدنی و فعالیت های وامانده ساز قبل و پس از آن بر کمپلکس فعال کننده پلاسمینوژن بافتی و مهار کننده آن در خون موش های ویستار

مقاله تاثیر تمرینات منظم بدنی و فعالیت های وامانده ساز قبل و پس از آن بر کمپلکس فعال کننده پلاسمینوژن بافتی و مهار کننده آن در خون موش های ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۹۵ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه تاثیرات جایگزینی تمرینات اندام تحتانی و فوقانی در تناوب های استراحتی بر کمیت اجرای تمرینات اندام فوقانی

مقاله مقایسه تاثیرات جایگزینی تمرینات اندام تحتانی و فوقانی در تناوب های استراحتی بر کمیت اجرای تمرینات اندام فوقانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است. نام: مقایسه تاثیرات جایگزینی تمرینات اندام . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله اثر دو برنامه تمرین مقاومتی به صورت دایره ای و ست های استاندارد با شدت های مختلف بر پاسخ EPOC در مردان جوان

مقاله اثر دو برنامه تمرین مقاومتی به صورت دایره ای و ست های استاندارد با شدت های مختلف بر پاسخ EPOC در مردان جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است. نام: . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر برنامه های تشویقی و کمک های صادراتی بر تجارت محصولات کشاورزی

مقاله تاثیر برنامه های تشویقی و کمک های صادراتی بر تجارت محصولات کشاورزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۵ منتشر شده است. نام: تاثیر برنامه های تشویقی و کمک های صادراتی بر تجارت محصولات کشاورزی این . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی تغییرات ترکیبات بیوشیمیایی ماهی بوتک (Cyprinion macrostomum) و سیاه ماهی (Capoeta damascina) در دو فصل گرم (تابستان) و سرد (پاییز)

مقاله بررسی تغییرات ترکیبات بیوشیمیایی ماهی بوتک (Cyprinion macrostomum) و سیاه ماهی (Capoeta damascina) در دو فصل گرم (تابستان) و سرد (پاییز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است. نام: بررسی تغییرات ترکیبات . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در فصول تابستان و زمستان در اعماق زیر ۱۰ متر آبهای ایرانی دریای خزر

مقاله ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در فصول تابستان و زمستان در اعماق زیر ۱۰ متر آبهای ایرانی دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است. نام: ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در فصول . . . ادامه‌ی مطلب