همه‌ی مقالات در دانلود مقالات علمی

دانلود مقاله بررسی ارزیابی عملکرد ۵۰ شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای SORTINO, EROV و M3

مقاله بررسی ارزیابی عملکرد ۵۰ شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای SORTINO, EROV و M3 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است. نام: بررسی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مدیریت بهینه دارایی ها در بانک ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانی: مورد خاص بانک A (طی سال های ۸۵-۸۷)

مقاله مدیریت بهینه دارایی ها در بانک ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانی: مورد خاص بانک A (طی سال های ۸۵-۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تولید پروتئین نوترکیب Tax ویروس HTLV1 در سویه باکتریایی (Rosetta (DE3

مقاله تولید پروتئین نوترکیب Tax ویروس HTLV1 در سویه باکتریایی (Rosetta (DE3 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مجله میکروب شناسی پزشکی ایران از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است. نام: تولید پروتئین نوترکیب Tax ویروس HTLV1 در سویه باکتریایی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه(.Satureja hortensis L)

مقاله تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه(.Satureja hortensis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است. نام: تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه

مقاله اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۳ منتشر شده است. نام: اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی

مقاله مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۳ منتشر شده است. نام: مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی این مقاله دارای ۱۹ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله عنوان فارسی: تاثیر انقلاب های اخیر عربی بر تقابل استراتژیک ایران و امریکا در خاورمیانه (عنوان عربی: أثر الثورات العربیه علی المواجهه الإستراتیجیه بین إیران و الولایات المتحده الأمریکیه)

مقاله عنوان فارسی: تاثیر انقلاب های اخیر عربی بر تقابل استراتژیک ایران و امریکا در خاورمیانه (عنوان عربی: أثر الثورات العربیه علی المواجهه الإستراتیجیه بین إیران و الولایات المتحده الأمریکیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در آفاق امنیت از صفحه ۱۹ تا ۴۶ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع ذرت دانه ای (شهرستان گرگان)

مقاله جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع ذرت دانه ای (شهرستان گرگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۸۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است. نام: جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع ذرت . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن

مقاله تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۷۱ تا ۸۷ منتشر شده است. نام: تاثیر تلقیح . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله طراحی ایمونوسنسور الکتروشیمیایی جهت تشخیص آلبومین ادرار با استفاده از نانوذرات مغناطیسی به عنوان نشان

مقاله طراحی ایمونوسنسور الکتروشیمیایی جهت تشخیص آلبومین ادرار با استفاده از نانوذرات مغناطیسی به عنوان نشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۹ منتشر شده است. نام: . . . ادامه‌ی مطلب