همه‌ی مقالات در دانلود رایگان مقالات ISI

بررسی روشهای موثر در حذف رسوبات

استان گیلان در زمره رسوب خیزترین مناطق در دنیا به شمار میرود. به گونه ای که دبی ویژه رسوب برای حوزه آبریز پلرودبراورد شده است . سد مخزنی پلرود از نوع خاکی بوده و برروی رودخانه پلرود در استان گیلان احداث …. این سد در منتهی الیه جنوب شرقی . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی تحقیقات برای شـناخت هیـدرولیک جریـان هنگـام اجرای عملیات فلاشینگ

این عمل به دو صورت تحت فشار و رودخانه ای میتواند انجام پذیرد. در فلاشینگ تحت فـشار سـطح آب مخـزن بـه مقـدار کمی پایین آورده میشود. بنابراین تاثیر عمل آبشویی محدود به اطـراف دریچـه هـای تحتـانی خواهـد بـود و در ایـن حالـت عمـل فلاشینگ راندمان پایینی خواهد داشت و . . . ادامه‌ی مطلب

ارائـه راهـکارهای زیبا سازی و ساماندهی فضاهای شهری بر مبنای هویت و تاریخ شهر

نتیجـه گیـری با توجه به مباحث بیان شده در حوزه ساماندهی و زیبا سازی فضاهای عمومی و تاثیر آن بر توسعه گردشگری شهری، باید بیان کرد صنعت گردشگری در حوزه شهری یک صنعت نوپا می باشد در حوزه مدیریت اجرایی شهرها باید تأکید بر برنامه ریزی های کوتاه مدت . . . ادامه‌ی مطلب

المان ها و مبلمان های موجود در فضای شهری پوتراجایا

المان ها و مبلمان های موجود در فضای شهری پوتراجایا -۱ نشانه ۷۸ متری میدان مرکزی مرکو تاندا یادآور تولد شهر پوتراجایا است. سه ضلع حجم مخروطی مرکز یادآور سه اصل طراحی شهر، خدا، انسان و طبیعت است. تکنولوژی بالا و پایبندی به الگوهای سنتی در ساخت این یادمان . . . ادامه‌ی مطلب

مهمترین عوامل روانی و اجتماعی موثر در احساس زیبایی شناختی افراد

* بسیاری از بناها و شهر های قدیمی که از نظر فرم ظاهری حداکثر در حد متوسط هستند از نظر تاریخی چندان اهمیتی ندارند به نظر ما زیبا به نظر می رسند پیتر اسمیت این واقعیت راچنین تفسیر می کند انسان که به فانی بودن خویش واقف است در طول . . . ادامه‌ی مطلب

عوامل مهم در اندازه گیری و احساس زیبایی عماری شهری در دوران معاصر

گردشگری شهری یک عامل تغییر دهنده فضا در مکان ها و زمان های شناخته شده برای هر شهر و کلانشهری محسوب می گردد.در واقع توریسم شهری به عنوان استفاده کننده از فضای شهری یا وزن دهی و تمرکز بر بخشی از فضای شهری می تواند به عنوان عامل مهم . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل اهداف برنامه ریزان مدیریت کلان شهرهای جامعه

بر اساس چنین ویژگی، امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز فراغتی و تفریحی مدرن یکی از اهداف مهم برنامه ریزان مدیریت کلانشهرهای جامعه ما می باشد. گسترش این نوع جهانگردی مدرن در سطح توسعه محلی پایدار و در نهایت توسعه ملی علاوه بر تأمین اهداف اقتصادی، زیست . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی گردشگری شهری به عنوان پیچیده ترین فعالیت فضایی و مکانی انسان در جامعه شهری

 جاذبه های گردشگری گردشگری شهری گردشگری شهری، یکی از مهمترین و پیچیده ترین فعالیت های فضایی و مکانی انسان در جامعه شهری است، به نظر صاحبنظران، جهانگردی شهری یک فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلانشهرها و مادر شهرهای جهانی بوجود می آورد، که این فرصت نقش بسیار . . . ادامه‌ی مطلب

کنترل و نظارت بر طرح های کشاورزی

کنترل و نظارت بر طرح های کشاورزی: احیای مناطق و گسترش اراضی کشاورزی تاثیرات خود را در روی زمین آشکار می کند . در طرحهای بیابان زایی عدم تحرک شن های روان و وجود سبزینگی در آنهاحاکی از موفقیت طرح دارد. احداث یک شبکه آبیاری باعث گسترش سطح و . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی و ارزیابی عناصر عالی خاک

برآورد تولید محصول : پیش بینی تولیدات و زراعی به طور دقیق ودر زمان مناسب یک عامل اساسی در تقویت امنیت غذایی کشور و سیستم پخش می باشد.اولین مرحله د ربکارگیری سنجش از دور برای برآورد وسعت زمین تشخیص پوشش محصول توسط سنجش از دور می باشد.به همین دلیل . . . ادامه‌ی مطلب