همه‌ی مقالات در دانلود رایگان مقالات ISI

موارد استفاده از از VMSها برای رانندگان

   آثار تقاضا تعیین مقدار مزایای این نوع تابلوها کاری دشوار است و شواهد دقیق کمی در مورد اثر تقاضا وجود دارد. از VMSها اغلب برای اطلاع رسانی به رانندگان در مورد ازدحام، اتفاقات پیشرو و تأخیرهای غیرمنتظره استفاده میشوند و به این طریق میتوانند فشار روانی رانندگان را . . . ادامه‌ی مطلب

نتایج بکارگیری سیستمهای اطلاعات پارکینگ (PGI)

بکارگیری سیستمهای اطلاعات پارکینگ (PGI) میتواند ازدحام ناشی از جستجو برای جای پارک را هنگامی که تقاضا برای پارکینگ بیشتر از عرضه محلی میشود را کاهش دهد. این کار با هدایتکردن رانندگان به محلهای پارکینگی جایگزین میتواند صورت بگیرد. در مراکز شهری فراهمآوردن اطلاعات بهتر در مورد پارکینگ و . . . ادامه‌ی مطلب

چراهای ایجاد VMS

ارزیابی سه اصل اولیه اهداف VMS هدف از استفاده از VMS فراهمکردن اطلاعات اجباری و یا کمکی برای رانندگان در جادهها در ارتباط با موقعیتهای پیشرو و یا اتفاقاتی که در نزدیکی آنها رخ داده است، میباشد. در رابطه با ازدحام، VMS میتواند به رانندگان کمک کند تا مسیرهایی . . . ادامه‌ی مطلب

کاربردهای احتمالی VMS

کاربردهای احتمالی VMS مثال هایی از استفاده محتمل VMS عبارتند از: اطلاع رسانی در مورد پایان یک مسیر (شامل سیستمهای جزر و مد) و سرعت تردد مناسب در یک مسیر خطرات کلی مسیرهای پرازدحام (ترافیک کند و یا توقف ترافیکی در مسیر پیشرو، خودروهای امدادی در مسیر، تعداد بیش . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با نام های دیگر تکنولوژیVMS

در استفاده از اینگونه تابلوها هزینه های نیز وجود دارند که شامل هزینه تهیه و خرید، هزینههای مربوط به استفاده از آنها و نیز هزینه نصب،تعمیر و نگهداری میباشند. اما این مقدار بطور چشمگیری به نوع تابلوها و اطلاعات صحیح مورد نیاز و حسگرهای مربوطه بستگی دارد.  طبقه بندی . . . ادامه‌ی مطلب

مهمترین مانع بر سر اجرایی شدن رفع مشکل ترافیک در کلان شهرها

 مقدمه در دنیای متمدن کنونی با افزایش ترافیک در کلان شهرهای دنیا، رفع مشکل ترافیک از جمله مسائل مهم و حائز اهمیت میباشد. استفاده از این تابلوها در سطح شهر به روانسازی ترافیک و رفع گرههای ترافیکی تشکیل شده در سطح شهر کمک میکند. این امر باعث پیشرفت روزافزون . . . ادامه‌ی مطلب

تعریف معیارهای عرض فلاشینگ

۱- مقدار جریان برای شستن رسوبات و تعادل آنها کم می باشد. به علت آنکه تخلیه ناقص مخزن نیز میتواند باعث ایجاد تعادل در رسوبات گردد، باید تعریف جدیدی از نسبت تعادل رسوب (SBR) داشته باشیم . این نسبت میتواند به عنوان پارامتری مستقل از تخلیه مخزن عمل کند . . . ادامه‌ی مطلب

معیاری جهت ارزیابی فلاشینگ موفق بر مبنای مفهوم ظرفیت پایدار

اگر  ١ < SBR  میتوان انتظار داشت که تعادل رسوبات برقرار شده بنابراین فلاشینگ نقشی تعیین کننده در تخلیه رسوبات مخزن خواهد داشت معیاری جهت ارزیابی فلاشینگ موفق بر مبنای مفهوم ظرفیت پایدار ظرفیت پایدار مخزن به عنوان حجم ذخیره مخزن که از طریق فلاشینگ در مدت زمان طولانی . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی روشهای موثر در حذف رسوبات

استان گیلان در زمره رسوب خیزترین مناطق در دنیا به شمار میرود. به گونه ای که دبی ویژه رسوب برای حوزه آبریز پلرودبراورد شده است . سد مخزنی پلرود از نوع خاکی بوده و برروی رودخانه پلرود در استان گیلان احداث …. این سد در منتهی الیه جنوب شرقی . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی تحقیقات برای شـناخت هیـدرولیک جریـان هنگـام اجرای عملیات فلاشینگ

این عمل به دو صورت تحت فشار و رودخانه ای میتواند انجام پذیرد. در فلاشینگ تحت فـشار سـطح آب مخـزن بـه مقـدار کمی پایین آورده میشود. بنابراین تاثیر عمل آبشویی محدود به اطـراف دریچـه هـای تحتـانی خواهـد بـود و در ایـن حالـت عمـل فلاشینگ راندمان پایینی خواهد داشت و . . . ادامه‌ی مطلب