همه‌ی مقالات در دانلود رایگان مقالات ISI

توضیحی کامل درموردنشان بیان گویش « »

متوجه وجود سفسطه در آن شدیم. (درست) مثال بالا درست است چون نشان درنگ جزو جمله  اصلی به کار رفته و با حذف دوکمان و مطلب داخل آن باز در همانجا باقی میماند: هنگامی که این نظریه را در فصلهای پیش مورد بحث قراردادیم، متوجه وجود سفسطه در آن . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با برخی علائم نگارشی

* در صورتی که مطلب یا گفته  نقل شده طولانی باشد (بیشتر از سه الی چهار سطر) لازم است آنرا از متن جدا کرده و به شکل زیربنویسیم. در این حال به کار بردن نشان بیان گویش لزومی ندارد: فروغ فرخزاد معتقد است: حالا شعر برای من یک مسئله  جدی . . . ادامه‌ی مطلب

چگونگی جدا کردن کلمات یا عبارات هم طراز

* برای جدا کردن کلمات یا عباراتی که از نظر دستوری هم طرازند و در یک جمله به دنبال یکدیگر قرار میگیرند: افراد زرنگ، فعال، درستکار و خوش قلب همیشه موفق اند. در اینجا باید توجه کنیم که نشان درنگ را لازم نیست قبل از آخرین کلمه  مجموعه  کلماتی که . . . ادامه‌ی مطلب

علامت مناسب برای نشان دادن مکث یا کشش در میان کلمات و عبارتها در نمایشنامه و داستان نویسی

برای نشان دادن جمله ای که ناتمام مانده سه نقطه به کار میرود: – آقا، خواهش می کنم این … *سه نقطه به معنی و قس علیهذا، و غیره، الخ، و جز آن و از این قبیل کلمات نیز به کار میرود: جوانمردی، انسانیت، مهربانی، دوستی … از صفات . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی سیستم دیویی در کتابخانه ها

پس از آنکه در اتاقی مرجع به قدرلزوم (با به قدر امکان) منابعی را که به کار ما مربوط میشود تهیه کردیم، اقدام به یافتن شماره  فهرست هر یک از آن منابع مینماییم. این شماره ها که محل دقیق هر کتاب را در کتابخانه معلوم میکند. در بالا و . . . ادامه‌ی مطلب

چگونگی تنظیم کارتهای فهرست کتاب ها

باید توجه داشت که کارتهای فهرست کتاب ها را که به یکی از دو نحوه  فوق الفبا تنظیم میکنند. معمولاً برای هر کتاب چند کارت (با شماره  واحد) تهیه می شود، که هر یک با یکی از مشخصات کتاب شروع میگردد. مانند: نام نویسنده، نام کتاب، موضوع کتاب (اکثر . . . ادامه‌ی مطلب

تمایزهای شاعر و نویسنده

دیوار سنگی و بتنی که پیش پای شما بسازند چون روی خاک بنا نهاده شده نمیتواند از چند متر و حداکثر چند ده متر و چند صد متر تجاوز کند. قبلاً گفتیم که هنرمند پرواز میکند و به تعریف ارادتمند هنر یعنی پرواز فکر و روح و هر اثری . . . ادامه‌ی مطلب

شروط مهم نوشتن شعر

بامدادان که تفاوت نکند. لیلی و نهار خوشر بود دامن صحرا و تماشای بهار (نجوم) دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند گیلی آدم بسرشتند و به پیمانه زدند (عرفان و حدیث و قرآن) شاعر ظرایف و زیباییها را به ظرافت قطره های شبنم حسی میکند: زن زیبایی آمد . . . ادامه‌ی مطلب

چگونگی استفاده از منبع دست اول در مقاله

سال چاپ و ناشر کمک خواهد کرد تا حدود ارزش کتاب را به دست آورد، دربسیاری از مسایل (خصوصاً مطالب علمی) هرچه تاریخ چاپ کتاب تازهتر باشد منابع آن قابل قبول تر خواهد بود. و نام ناشر معتبر نیز اغلب باعث خواهد شد که به مطالب کتاب با اعتماد . . . ادامه‌ی مطلب

تهیه منابع و مطالب مورد نیاز بامراجعه به کتابخانه

تجربه نشان داده است در این موارد بسیار مفید خواهل بود چند روز بعد برای مرور مجلد به این یادداشتها مراجعه شود. پس از این مرحله، با مراجعه به کتابخانه جستجوی بیامان خود را برای رد زدن منابع و مطالب مورد نیاز شروع خواهد کرد. لیستی از کتابها و . . . ادامه‌ی مطلب