همه‌ی مقالات در دانلود رایگان مقالات ISI

آشنایی با مفاد قرارداد چاپ

* قرارداد چاپ: الف. نویسنده، چنانچه خود ناشر کتاب باشد اثر خود را مستقیماً به ۱. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: مواضع مختلف درباره  کتاب و نشریات. یحیی آریانپور، ۱۳۵۷ / آشنایی با چاپ و نشر عبدالحسین آذرنگ، ص ۱۴۶-۱۵۴ دایرهالمعارف مصاحب، ۱۳۴۵، ذیل مدخل سانسور. انتخاب حروف برای . . . ادامه‌ی مطلب

مرحله ویرایش و اظهار نظر پیش از چاپ

* ویرایش و اظهار نظر پیش از چاپ: الف.گذاشته، کسب نظر میکند و پیشنهادهای اصلاحی را در صورت ضرورت در اثر خود رعایت میکند. ب. نویسنده مطالب خود را برای چاپ به مؤسسه ای واگذار می کند یا شخص صاحبنظر در موضوع نوشته  او، ارزیابی مطالب پیش از چاپ میکند . . . ادامه‌ی مطلب

قواعد نگارشی و املایی کلمه های عربی مختوم به «ه»

تنوین: در مورد کلمه های عربی مختوم به «ه» در صورتی که «ه» حرف اصلی * – تنوین مخصوص واژه های عربی است و در کلمه های متداول در زبان فارسی به صورت «آ» نوشته میشود مانند: توضیحاً، قطعاً، واقعاً. کلمات: ناچارا، تلگراف، تلفناً، گاها، دوماً، زباناً، در فارسی . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با برخی علائم نگارشی و قواعد استفاده از آن

ممیز [/]: نشانه  ریاضی و نیز به معنی «یا» که به شرح زیر به کار میرود: ۱. برای جدا کردن سالهای هجری و میلادی بترتیبی که از سمت راست ابتدا سال هجری بعد سال میلادی نوشته شود. ۱۹۹۴/۱۳۷۴ ۲. برای جدا کردن عدد صحیح از عدد اعشاری (۷/۳۰) ۳. . . . ادامه‌ی مطلب

ضرورت چه نکاتی درسند آوری الزامیست…؟

بعضی  از مقاله یا کتاب زیر عنوان پانوشته ها بیاورند که در این صورت به توضیحات، همان شماره ای را می دهند که در متن قید کرده اند. رعایت نکته های زیر در سند آوری الزامی است. ۱. آوردن مأخذ فقط برای عبارت و مفهومی که به ذکر مأخذ . . . ادامه‌ی مطلب

راهنمایی انتخاب عناوین پژوهش

*حاشیه بندی برای قسمت بالای صفحه و پایین و چپ صفحه  پژوهشنامه۲٫۵ سانتیمتر و برای سمت راست صفحه ۳/۵ سانتیمتر (برای رعایت در امر صحافی) و برای نخستین سطر هر بند یا پاراگراف، ۴/۵ سانتیمتر حاشیه سفید گذارده میشود. * ویژگی های عنوان گذاری متن هر پژوهشی از بخشها و . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی شرایط در دسترس بودن وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و مطالعاتی

*. ثبت تصور توضیحات گوناگون و به عبارت دیگر فرضیههای خاصی که برای آنها پاسخهای مستدل لازم است و خود موجد روشها و متون تحقیق می شوند؛ زیرا منبع فرضیه اثر مهمی در بسط دانش کلی آدمی دارد و به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک میکند. . . . ادامه‌ی مطلب

مشروح منابع بازنگری سوابق پژوهشی

* گردآوری و منابع یافتن مسأله تحقیق همان طور که در طرح تحقیق بیان شد، برای گردآوری اطلاعات باید یک برنامه و هدف معین داشت و از تجربیات شخصی و نتایج تحقیقات و آینده نگری دیگران و منابع شخصی و اطلاع رسانی و نظریهها و مطالعات مختلف بهره جست. منابع . . . ادامه‌ی مطلب

شناخت اطلاعاتی مندرج در کتابشناسی

سالنامه ها در زمره  منابعی محسوب می شوند که اطلاعات و تحولات مربوط به یک کشور و یا تازگیهای مربوط به علوم و فنون را به طور سالانه منتشر می سازند مانند سالنامه عمومی کیهان و سالنامه اختصاصی دانشگاه تهران *راهنماها کتابهای راهنما، منابعی اند که معلوماتی درباره  اشخاصی . . . ادامه‌ی مطلب

فواید مؤثرنمایه در امر تحقیقات

فواید نمایه همان فهرست راهنماست و فواید مؤثری در کار تحقیقات مختلف دارد. اخیراً بیشتر تدوین کنندگان آثار مختلف، همه  عنوانها و اسامی اشخاص و مکانها و موضوعهایی را که در متن آن آثار اشاره شده است تحت این نام (نمایه) درج میکنند و از این طریق نیز اطلاعاتی . . . ادامه‌ی مطلب