شناخت مفهوم زمینه گرایی در دو جهت خرد و کلان

زمینه گرایی از محله آغاز می شود، به ناحیه و بخش های شهری می رود و در سطح شهر مطرح می شود. اما آن سان کـه پـا از شهر فراتر می نهد، تبدیل به منطقه گرایی می شود. منقه گرایی مقیاسـی کـلان و بـرون شـهری اسـت و از منطقـه . . . ادامه‌ی مطلب

اهداف رویکردهای منطقه گرا وویژگی های معماری

در هنر،ظاهراً مدرنیسم بیان مناسبی را برای نظم پسا مستعمره ای و غیر مذهبی در پس طبقه اجتماعی موروثی هند (نظام کاستی) و مذهب (چیزی که “احیای هندوئیسم” ، در کوتاه مدت در دهه ۱۹۵۰ قادر بع انجام آن نبود) به سر انجام برساند. آخرین کارهای قدرتمند کان و . . . ادامه‌ی مطلب

روند رشد کشورهای جهان سوم در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰

تا دهه های ۱۹۴۰، ۱۹۵۰، فرم های مردن در کشورهای کمتر توسعه یافته هیچ تأثیر محسوسی نداشت، و اگر هم تأثیر داشت، این فرممعمولاً فاقد روح شاعرانه و عمق معانی شاهکارهای جنبش مدرن بودند. “ویلیام کرستین” در “مدرنیته ، سنت و هویت در جهان رو به توسعه” معتقد است . . . ادامه‌ی مطلب

طبقه بندی رویکردهای منطقه گرایی

Oskan از جمله افرادی است که به شکل ویژه ای بر روی مباحث منطقه گرایی پژوهش های گسترده ای انجام داده است. او معتقد است که اگر مجبور به طبقه بندی رویکردهای منطقه گرایی باشیم (اگر چه به طور حتم، مرزهای جدایی مجزا و قابل تفکیک نیستند)، به دسته . . . ادامه‌ی مطلب

از شهر اسلامی تا شهر پایدار

توسعه پایدار در کلیت آن و شهر پایدار و معماری پایدار، موضوعاتی نسبتا جدید و مطرح در سطح جهانی اند و همین اهمیت بین المللی، باعث توجهات داخلی به این مقوله گشته است، غافل از اینکه »شهرهای ما در گذشته بهترین نمونههای پایداری را در خود متجلی ساخته اند. . . . ادامه‌ی مطلب

صفات و ویژگیهای شهر اسلامی

صفات و ویژگیهای شهر اسلامی   اتصاف شهر به صفت اسلامیت، ویژگیها و خصوصیاتی را برای آن پدید میآورد و بدیهی است که این صفات برآمده از متن دین مبین بوده و مشروعیت خویش را از اصول اسلامی اخذ مینماید. اگرچه »ما معمولا فکر نمیکنیم که میان اعتقادات و نظام . . . ادامه‌ی مطلب

مقایسه زنجیره تأمین سنتی و سبز

دلایلی که شرکت ها رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز را می پذیرند: – پایداری منافع – درخواست مصرف کنندگان – کاهش هزینه ها – کمبود منابع – افزایش بهره وری – راهکارهای سبز رقبا – کسب مزیت رقابتی – انطباق با قوانین – کاهش ریسک – کسب شهرت نام . . . ادامه‌ی مطلب

عوامل مؤثر در پذیرش GSCM توسط سازمان ها

مزایا و متغیر های مؤثر در زنجیره تأمین سبز اهمیت و مزایای GSCM محدود به کاهش مصرف مواد سمی و خطرناک یا کاهش آلاینده های مضر نمی باشد. اصول GSCM می تواند برای تمام بخش های یک سازمان بکار گرفته شود و اثرات آن می تواند در تمام زمینه . . . ادامه‌ی مطلب

خلوت در خانه های مسکونی معاصر

خلوت در خانه های مسکونی معاصر : تغییر نحوه زندگی مردم امروز ، روی طرح کالبدی و فضایی خانه هایشان هم اثر گذاشته است اما مبحث خلوت و محرمیت در خانه های مسکونی ایرانیان به رغم مذهب و فرهنگ دیرینه شان همواره مورد نظر خاص معماران بوده و جزو . . . ادامه‌ی مطلب

آشنایی با مفهوم خانه

مفهوم خانه : خانه به عنوان یک سر پناه امن و آرامش بخش، از ابتدایی ترین مسایلی است که انسان همواره با آن رو به رو شده است و به دنبال راه حلی منطقی و مناسب برای تامین آن است. مسکن و سکونت با کلمه »سکینه« به معنای آرام، . . . ادامه‌ی مطلب