دانلود مقاله اثربخشی درمان طرحواره های هیجانی بر طرحواره های هیجانی زنان قربانی کودک آزاری و غفلت

مقاله اثربخشی درمان طرحواره های هیجانی بر طرحواره های هیجانی زنان قربانی کودک آزاری و غفلت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۴۸۱ تا ۱۴۹۴ منتشر شده است. . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی میزان اعمال جراحی شکم و لگن در بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر

مقاله بررسی میزان اعمال جراحی شکم و لگن در بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۴۷۲ تا ۱۴۸۰ منتشر شده است. . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه اثر افزودن نئوستیگمن و کتامین به بوپیواکائین ۲۵% جهت بی دردی اپیدورال در بیماران کاندید عمل جراحی غیراورژانس شکستگی فمور

مقاله مقایسه اثر افزودن نئوستیگمن و کتامین به بوپیواکائین ۲۵% جهت بی دردی اپیدورال در بیماران کاندید عمل جراحی غیراورژانس شکستگی فمور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله اثر کپسول هیدرکسی اوره در درمان بیماران تالاسمی اینترمدیایی شهر اردبیل

مقاله اثر کپسول هیدرکسی اوره در درمان بیماران تالاسمی اینترمدیایی شهر اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۴۵۵ تا ۱۴۶۳ منتشر شده است. نام: اثر کپسول هیدرکسی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه میزان بهبودی و عوارض ناشی از درمان بیماران مبتلا به شقاق مزمن مقعد در دو روش استفاده از پماد GTN%0.03 و ژل دیلتیازم %۲

مقاله مقایسه میزان بهبودی و عوارض ناشی از درمان بیماران مبتلا به شقاق مزمن مقعد در دو روش استفاده از پماد GTN%0.03 و ژل دیلتیازم %۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله گزارش یک مورد درمان فلج ایزوله عصب رادیال

مقاله گزارش یک مورد درمان فلج ایزوله عصب رادیال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۷۴ تا ۸۰ منتشر شده است. نام: گزارش یک مورد درمان فلج ایزوله عصب رادیال این مقاله دارای ۷ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی تاثیر ماسا‍ژ سر و صورت بر شدت سردردهای ناشی از سینوزیت

مقاله بررسی تاثیر ماسا‍ژ سر و صورت بر شدت سردردهای ناشی از سینوزیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۶۸ تا ۷۳ منتشر شده است. نام: بررسی تاثیر ماسا‍ژ سر و صورت بر شدت . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی توانایی نامیدن در مواجهه در افراد دچار آسیب مغزی تروماتیک مراجعه کننده به بیمارستان امدادی مشهد

مقاله بررسی توانایی نامیدن در مواجهه در افراد دچار آسیب مغزی تروماتیک مراجعه کننده به بیمارستان امدادی مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۶۱ تا ۶۷ منتشر شده است. نام: بررسی توانایی نامیدن . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی اثر سن بر تعادل استاتیک: تجزیه و تحلیل مرکز فشار در حوزه فرکانس و آشوب

مقاله بررسی اثر سن بر تعادل استاتیک: تجزیه و تحلیل مرکز فشار در حوزه فرکانس و آشوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است. نام: بررسی اثر سن بر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله شیوع ضعف تقارب در جمعیت دانشجویی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقاله شیوع ضعف تقارب در جمعیت دانشجویی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۴۷ تا ۵۲ منتشر شده است. نام: شیوع ضعف تقارب در جمعیت دانشجویی دانشکده توانبخشی . . . ادامه‌ی مطلب