دانلود مقاله بررسی رابطه بین رشد معنویت و چگونگی مقابله با شرایط استرس زا در بین اینترن های رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

مقاله بررسی رابطه بین رشد معنویت و چگونگی مقابله با شرایط استرس زا در بین اینترن های رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۴۹ تا ۵۳ منتشر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۳۹۱

مقاله بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مدیریت سلامت از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است. نام: بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۳۹۱ این مقاله . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله کشف جعل کپی-انتقال تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک و تجزیه ضرایب تبدیل کسینوسی

مقاله کشف جعل کپی-انتقال تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک و تجزیه ضرایب تبدیل کسینوسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۶۹ تا ۷۹ منتشر شده است. نام: کشف . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی توصیف و همبستگی رفتارهای شهروندی سازمانی با عدالت رویه ای ادراک شده در پرستاران شاغل در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۱

مقاله بررسی توصیف و همبستگی رفتارهای شهروندی سازمانی با عدالت رویه ای ادراک شده در پرستاران شاغل در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله کاهش ویژگی توسط توده ذرات دودویی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی

مقاله کاهش ویژگی توسط توده ذرات دودویی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است. نام: کاهش ویژگی توسط توده ذرات . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مجموعه ها و سیستم های فازی آشوبگون عصبی

مقاله مجموعه ها و سیستم های فازی آشوبگون عصبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۴۱ تا ۵۵۰ منتشر شده است. نام: مجموعه ها و سیستم های فازی آشوبگون عصبی . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی عملکرد مادران در برابر عفونت حاد تنفسی کودکان

مقاله بررسی عملکرد مادران در برابر عفونت حاد تنفسی کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۳۷ تا ۴۲ منتشر شده است. نام: بررسی عملکرد مادران در برابر عفونت حاد تنفسی کودکان این مقاله دارای . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله کاهش مرتبه سیستم با استفاده از چند جمله ای های لاگر و الگوریتم جستجوی هارمونی

مقاله کاهش مرتبه سیستم با استفاده از چند جمله ای های لاگر و الگوریتم جستجوی هارمونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است. نام: کاهش . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله ترکیب الگوریتم بهینه سازی کاوش باکتری با برنامه ریزی مربعی متوالی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی با در نظر گرفتن اثرات نقطه شیر

مقاله ترکیب الگوریتم بهینه سازی کاوش باکتری با برنامه ریزی مربعی متوالی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی با در نظر گرفتن اثرات نقطه شیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی اختلالات EOG در مبتلایان به توکسوپلاسموزیس چشمی

مقاله بررسی اختلالات EOG در مبتلایان به توکسوپلاسموزیس چشمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۳۳ تا ۳۶ منتشر شده است. نام: بررسی اختلالات EOG در مبتلایان به توکسوپلاسموزیس چشمی این مقاله دارای ۴ صفحه . . . ادامه‌ی مطلب