دو نقطه و موارد کاربرد آن در نگارش

دو نقطه و موارد کاربرد آن در نگارش اگر میان دو قسمت ایالت جمله ( با وجود حروف ربط) بریدگی بیش از بند مطلوب باشد، برای جداکردن آنها از یکدیگر نقطه بند بکار میبرند ؛ مثال: آیا باید جان خود را فدا کنیم تا پاره ای معتقدات بی دلیل . . . ادامه‌ی مطلب

چه زمانی در نگارش از بند استفاده میشود..؟

چه زمانی در نگارش از بند استفاده میشود..؟ میان اسامی مؤلفان یاد کتاب ، و نیز میان اعدادی که به یکدیگر ارتباط ندارند بند می گذاریم : در سال ۱۳۳۷ ، نفر در کلاسهای سالمندان درس می خواندند. جبر و مقابله ، تألیف آقایان : حسن ، حسین ، . . . ادامه‌ی مطلب

راهنمای املای صحیح کلمات

راهنمای املای صحیح کلمات  که متصل نوشته می شود مانند کتابخانه ، نیکمرد ؛ کتخدا . لفظ « صاحب » را در اضافه به بعض کلمات بی کسره اضافه تلفظ  می کنندو در نوشتن متصل به مضاف الیه می نویسند مانند صاحبدلان ؛ صاحبقران؛ صاحبجاه و مرکب عطفی را . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی تغییرات کلمات بعد از اضافه شدن علامت جمع «ها» به آنها

بررسی تغییرات کلمات بعد از اضافه شدن علامت جمع «ها» به آنها تذکر – اگر کلمهٔ قبل ازپسوندبه هاء غیر ملفوظ ختم شده باشد برای نمادش تلفظ مصوت کوتاه آخر آن را باقی می گذاریم و پسوند را جدا مینویسیم : گله مند ، جامه دار، بهره ور، پلیه . . . ادامه‌ی مطلب

اقسام «یاء» در زبان و رسم الخط عربی

ودیم چنانچه اشاره شدن به طریقی . ملخصوصر بوده که اکنون مترولی است و در این زمان حرف مربور را S بعد از و او – غله زار معدو له یباع باشد (خویش خویشتن خودد گندم سهمز بصدای یاء ممدود « بر وزن می کنند جز در کلمهٔ « . . . ادامه‌ی مطلب

شناخت اقسام واو در رسم الخط فارسی و عربی

ص= S این حرف هفدهمین حرف از الفبای فارسی و چهاردهمین از الفبای عربی وهجدهمین  حرف از الفبای ابجدی است و در حساب جمل معادل نود و نام این حرف صاد است . این حرف مخصوص زبان عربی است و در زبان فارسی در بعضی از کلمات ازقبیل صد . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی تفاوت به کاربردن گذاشتن-گزاردن

تفاوت گذاشتن-گزاردن  – مرحو م عباس اقبال در شماره دوم سال دوم مجله یادگار بحثی در این باره دارد که آنرا عیناًدر اینجا نقل میکنیم أساسا در  زبان فارسی مصدر «گذاردن» با ذال معجمه نیامده آن که باین وزن هست «گزاردن » بازاء است که معانی مختلفه دارد بعضی . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل قاعدهٔ املائی برای حروف «ج»«چ»«خ»«ح»

و به معنای « چه چیز را » استعمال شود. ” جدا یعنی بصورت « چه را » نوشته میشود. قاعدهٔ املائی برای حروف «ج»«چ»«خ»«ح»  – در اتصال سین وشین به این حروف ( وحروف دیگری مانند : ر‘ ز، ژ، س ، ش ، م ، ه، ی . . . ادامه‌ی مطلب

برسی رسم الخط عربی در اسمهای مقصور عربی

الف پیش از درجه چهارم در صورتی که منقلف از یاء باشد بصورت با و نوشته شودجوان ( و اگر منقلب ۳ باء نباشد بصورت الف مانند : عصا می شود مانند : نصروارت فارسیان در کلمات تاری این است بعضی ار مصدر های باب تفعل وتفاعل را که . . . ادامه‌ی مطلب

ذکر ارجاعات مکرر صفحات درتحقیق چیست

 ذکر ارجاعات مکرر صفحات یک کتاب هنگامی که ارجاعات مکرری از یک رمان، نمایشنامه و یا شعری طولانی دارید، لازم نیست که هر بار نام نویسنده را تکرار کنید؛ یک ارجاع مشخص به صفحه، کافی است یا اگر مناسبت داشته باشد، می توانید پرده یا صفحه ی نمایش و . . . ادامه‌ی مطلب