جلوه ها و مناظر محیط فارسی در اشعار نظامی گنجوی

تأکید بر جنبه و رنگ و بوی اخلاقی داستان : مجنون از جمله شعرای عذری است که عشقشان عشق عفیف و پاک است و داستان عربی از چارچوب عفت و اخلاق خارج نشده است . نظامی گنجوی نیز بر این جنبه تاکید بسیار کرده  و در داستانش به فضیلت . . . ادامه‌ی مطلب

تاثی نظامی از ابیات عربی در سرودن لیلی و مجنون

بردن پیر زن مجنون را به خیمه لیلی: در دیوان مجنون (گرد آوری والبی)آمده است که روزی مجنون به طرف کوی لیلی حرکت کرد و چون به نزدیکی آنجا رسید مضطرب و نگران شد و ندانست که با چه حیله و نیرنگی وارد کوی لیلی شود در همین فکر . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی نکات موثر در ایجادحس تعلق به مکان در مجموعه ی بازار

حس تعلق به مکان به لحاظ فرهنگی، منعکس کننده مولفه اصلی حیات اجتماعی – فرهنگی می باشد. درنمونه ی مورد مطالعه در این تحقیق، تحقق تعلق جمعی در بازار سنتی تبریز، ناشی از تجربه متقابل نیروهای فیزیکی، هیجانی و اجتماعی بوده و هست و در قالب دو نوع رابطه . . . ادامه‌ی مطلب

موقعیت بازار تبریز به عنـوان اصلیترین مرکز داد و ستد مردم تبریز

در کالبد بازار ، فضاهای متنوع و گوناگونی حضور دارند. مساجد، تکایا، کاخها، کاروانسراها ، مراکز دینـی، مدارس، کتابخانه ها سقا خانه ها، قلاع و استحکامات دفاعی جزیی از ساختار بازار اصلی شهر می باشند . علاوه بر اینها ، فضاهای دیگری چون قهوه خانه ها ، حمام و . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی نمودهای های تجلی تعلق اخلاقی- اعتقادی در بازار تبریز

الگوهای بازار -۱ راسته -۲ سرا -۳ تیمچه -۴دالان -۵ سبزهمیدان -۶ مجموعه ها: الگوهایی که در بالا ذکر شد در ترکیب با هم، مجموعهها را به وجود مینوعآورند. رایجترین مجموعه ها ترکیب یک تیمچه، یک سرا و یک راسته است. مجموعه حاج شفیع در شمال بازار تبریز، که . . . ادامه‌ی مطلب

تعریف بازار و آشنایی با گونه شناسی بازار

بازار  تعریف بازار واژه ی بازار، به معنی محل خرید و فروش و عرضه ی کالاست. این واژه، بسیار کهن بوده و در برخی از زبانهای کهن ایرانی وجومیرسلیم،دداشته است. (( ۳۴۰ :۱۳۷۵ در فارسی میانهوازاربهآن »« و درفارسی پهلوی، »واچار « و در پارسی هخامنشی به آن »آباکاری، . . . ادامه‌ی مطلب

تعریف و مفهوم تعلق اجتماعی به مکان

در مقدمه نخست به روش تحقیق، تعریف تعلق اجتماعی به مکان، و مفهوم بازار پرداخته می شود. روش تحقیق در این پژوهش دارای رویکردی تحلیلی، اسنادی، مشاهدات میدانی و مصاحبه است که با بهره گیری از منابع موجود به بحث و بررسی پیرامون موضوع مورد مطالعه می پردازد. پس . . . ادامه‌ی مطلب

بررسی یک سیستم چند جزئی در فشارهای بالا

 تمامی تعادلات فازی یک سیستم چند جزئی در فشارهای بالا قابل تعمیم و سازگار با CPA نمی باشد. *- همان طور که ذکر کردیم در فشارهای بالا CPA برای SLE در سیستم الکل – آلکان کاربرد دارد. برای ۱-آلکانول – الکان در فشار بالا برای SLE با پارامتر برهمکنش . . . ادامه‌ی مطلب

ارائه تعادلات فازی برای سیستمهای مخلوط حاوی متانول

 متانول ارائه تعادلات فازی برای سیستمهای مخلوط حاوی متانول در صنایع پتروشیمی و نفت بسیار اهمیت دارد. متانول یکی از مهمترین بازدارندههای سیستمهای گازی – هیدرات (اب) است. در واقع یکی از سه ماده شیمیائی پرکاربرد در صنایع شیمیایی است. ماده ای گران و در عین حال سمی میباشد؛ . . . ادامه‌ی مطلب

تحلیل فرضیه های هم بستگی تئوری Wertheim با نام SAF”T

معادلات (۱۴) و (۱۵) از قانون (CR1) و معادلات (۱۷) و (۱۸) از قانون ترکیب ECR) Elliott) پیروی میکنند. هر دو مدل ارائه شده برای الکل های سبک (متانول و پروپانول) – آب مناسب هستند. تئوری Wertheim همچنین در مورد croSS-aSSOcition نیز قواعدی بیان کرده است. ترم هم بستگی . . . ادامه‌ی مطلب