دانلود مقاله بررسی پروفایل روان شناختی (اضطراب، افسردگی، اعتماد به نفس و احساس بدشکلی) در بیماران مبتلا به انواع مختلف ریزش مو و مقایسه آن با افراد سالم

مقاله بررسی پروفایل روان شناختی (اضطراب، افسردگی، اعتماد به نفس و احساس بدشکلی) در بیماران مبتلا به انواع مختلف ریزش مو و مقایسه آن با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۱۰ تا . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مطالعه اثرات تسکینی و ضداضطرابی فراکسیون های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی گیاه درمنه کوهی (Artemisia aucheri.L) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی

مقاله مطالعه اثرات تسکینی و ضداضطرابی فراکسیون های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی گیاه درمنه کوهی (Artemisia aucheri.L) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۷۴۴ تا ۱۷۵۲ منتشر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله گزارش یک مورد بلوغ زودرس با هامارتوم هیپوتالاموس

مقاله گزارش یک مورد بلوغ زودرس با هامارتوم هیپوتالاموس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۴۲۲ تا ۱۴۲۷ منتشر شده است. نام: گزارش یک مورد بلوغ زودرس با هامارتوم هیپوتالاموس این مقاله دارای ۶ صفحه . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله شناسایی فلور قارچی فورنیکس ملتحمه چشم در تک سمیان (اسب و قاطر) منطقه ارومیه

مقاله شناسایی فلور قارچی فورنیکس ملتحمه چشم در تک سمیان (اسب و قاطر) منطقه ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۷۳۶ تا ۱۷۴۳ منتشر شده است. نام: شناسایی فلور قارچی فورنیکس ملتحمه چشم در . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بیان و تخلیص DNA پلیمراز Pfu متعلق به خانواده B

مقاله بیان و تخلیص DNA پلیمراز Pfu متعلق به خانواده B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ منتشر شده است. نام: بیان و تخلیص DNA پلیمراز Pfu متعلق به خانواده B این . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی تاثیر دوز آنتی میکروبیال داکسی سایکلین بر کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت و بیماری های پریودنتیت متوسط پس از انجام درمان فاز ۱ پریودنتال

مقاله بررسی تاثیر دوز آنتی میکروبیال داکسی سایکلین بر کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت و بیماری های پریودنتیت متوسط پس از انجام درمان فاز ۱ پریودنتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۰۲ . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین سطوح فعالیت بدنی با سلامت روان (مطالعه موردی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

مقاله بررسی ارتباط بین سطوح فعالیت بدنی با سلامت روان (مطالعه موردی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۹۰ تا ۱۰۱ منتشر شده است. نام: بررسی ارتباط بین سطوح فعالیت . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقایسه کارکردهای اجرایی در مصرف کنندگان شیشه، هروئین و افراد هنجار

مقاله مقایسه کارکردهای اجرایی در مصرف کنندگان شیشه، هروئین و افراد هنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ منتشر شده است. نام: مقایسه کارکردهای اجرایی در مصرف کنندگان شیشه، هروئین و افراد . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله مقاله کوتاه؛ بررسی ۵ ساله شاخص های برنامه ریشه کنی فلج شل حاد در استان اصفهان و مقایسه آن با شاخص های استاندارد جهانی

مقاله مقاله کوتاه؛ بررسی ۵ ساله شاخص های برنامه ریشه کنی فلج شل حاد در استان اصفهان و مقایسه آن با شاخص های استاندارد جهانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۴۶۱ تا ۴۶۹ منتشر . . . ادامه‌ی مطلب

دانلود مقاله عوامل خطر بروز پنومو توراکس در نوزادان نارس

مقاله عوامل خطر بروز پنومو توراکس در نوزادان نارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۴۱۳ تا ۱۴۲۱ منتشر شده است. نام: عوامل خطر بروز پنومو توراکس در نوزادان نارس این مقاله دارای ۹ صفحه . . . ادامه‌ی مطلب